STØTT OSS

Forsømte tropesykdommer

Evodias historie.

Evodias historie

35-år gamle Evodia er en community-directed distributor (CDD) – hun ser til at folk får behandling og beskyttelse mot elveblindhet og filariasis

1 2 3
Prev