STØTT OSS
Sightsavers Reports

Aminatas historie

januar 2017
Aminatas historie

Aminata er bare ni måneder gammel.

Hun er født i et land der trakom er utbredt og lever under forhold der rent vann ikke er direkte tilgjengelig, noe som innebærer at hun er i faresonen for å bli rammet av sykdommen. Rammes hun av sykdommen, risikerer hun å miste synet og, etterhvert som hun vokser opp, sin uavhengighet.

Trakom er et stort folkehelseproblem i Senegal og er endemisk i flere av regionene. Rammes man av sykdommen, kan den oppleves som ytterst smertefull. Den gjør at øyevippene vender seg innover og irriterer øynenes overflate, noe som leder til blemmer og til og med fullstendig blindhet.

Landsbyen som Aminata bor i, Diam Diam, er i Kaffrine-regionen i Senegal, 240 km fra hovedstaden Dakar. Sightsavers i Senegal har jobbet sammen med regionens medisinske senter for å lære opp og støtte et felles distribusjonsprogram for Zithromax™, antibiotikaen som beskytter mennesker, slik som Aminata, fra trakom i ett år.

Aminata er undersøkt.

Trakom er et stort folkehelseproblem i Senegal

Dette programmet implementeres parallelt med opplæring av øyehelsepersonell (til å utføre trichiasisoperasjoner), besørge baderom i enkelte landsbyer og gi opplæring om ansiktsvask. Disse fire aspektene i SAFE-strategien (Surgery, Antibiotics, Face washing and Environmental improvement, eller Operasjon, Antibiotika, Ansiktsvask og Miljøforbedring) anbefales av Verdens Helseorganisasjon, WHO, som den mest effektive metoden for å bekjempe sykdommen.

Takket være donasjoner fra mennesker som deg, har dette Sightsavers-programmet gitt Aminata og landsbyen hennes Zithromax™ som beskytter dem fra denne brutale sykdommen i et helt år!

Gir du din donasjon i dag og hjelper flere mennesker som Aminata?

Aminata sitter med sin mor.

“Gir du din donasjon i dag og hjelper flere mennesker som Aminata?”

Aminata sitter med sin mor.

Les mer om arbeidet vårt

Forsømte tropesykdommer

Flere historier

Dr Paul Nyaluke undersøker øynene til en person.

Hva er glaukom?

Grønn stær oppstår som følge av væskeoppsamling i øyet som fører til et trykk som skader synsnerven. Dersom tilstanden ikke behandles i tide, kan det føre til irreversibel blindhet.

januar 2019
16 år gamle Mohammed fra Zanzibar måles for briller.

Hva er synsfeil?

Synsfeil er uregelmessigheter i øyets form som fører til uskarpt syn. Vi tar sikte på å forbedre tilgangen til globale helsetjenester slik at dette kan behandles.

januar 2019
En mann får øynene undersøkt for grå stær i Ghana.

Hva er grå stær?

Grå stær skyldes en opphopning av proteiner som gjør at linsen i øyet blir uklar, noe som kan føre til tåkete syn og etter hvert blindhet.

januar 2019