STØTT OSS

Global anerkjent forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter tiltrer Sightsavers som styremedlem

Marianne Diamond og Martin Dinham.

Maryanne Diamond, som er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid som talsperson for mennesker med syns- og funksjonshemninger, har blitt utnevnt som nytt medlem av styret («Board of Trustees») i den internasjonale frivillige organisasjonen Sightsavers.

Dette er en av flere endringer i organisasjonens veiledende organ denne måneden. Barry Hoffman tiltrer også som styremedlem, og Martin Dinham er oppnevnt som styreleder.

Maryanne er styreleder av International Disability Allowance (IDA), et nettverk av globale og regionale organisasjoner for funksjonshemmede, og hun er Immediate Past President i World Blind Union (WBU), som Sightsavers har samarbeidet tett med i flere tiår. Maryanne er en viktig talsmann for mennesker med funksjonshemninger i det internasjonale arbeidet for sosial inkludering, og hun har vist seg å være innflytelsesrik på den globale scenen gjennom internasjonale utviklingsprosesser, menneskerettighetsprosesser samt politiske og juridiske prosesser.

International Disability Alliance er Sightsavers’ viktigste allierte i organisasjonens kampanje for å få 2015s mål for bærekraftig utvikling (SDG-er) til å inkludere mennesker med funksjonshemninger, i motsetning til sine forgjengere, FNs tusenårsmål (MDG-er).

Maryanne Diamonds tiltredelse i Sightsavers-rådet markerer organisasjonens stadig sterkere bånd med den internasjonale bevegelsen for funksjonshemmede, og også dens fremtredende stilling i det internasjonale arbeidet mot en verden der mennesker med funksjonshemninger har like rettigheter og muligheter.

«Jeg har i mange år visst om det flotte arbeidet som utføres av Sightsavers, og det er en ære for meg å bli med i styret, i en tid der det skjer store endringer for personer med funksjonshemninger verden over», sier Maryanne.

Hun tilføyer: «Det globale fellesskapet av mennesker med funksjonshemninger har kommet sammen og jobbet ekstremt hardt for å påvirke SDG-ene som FNs generalforsamling vil vedta i september i år. Vi er forsiktig optimistiske til at personer med funksjonshemninger vil bli hensiktsmessig representert i mål og indikatorer, noe som kan føre til stor forandring for funksjonshemnings- og utviklingsmiljøet.»

Barry Hoffman, HR-direktør i konsernet Computacenter PLC, tiltrådte også Sightsavers-rådet denne måneden, og han tar med seg et vell av erfaringer og kunnskap fra konsernet. Barry har ansvar for Computacenters personalstrategi og HR-funksjon, og han har over 15 års erfaring innen IT-bransjen.

«Jeg er glad for at Sightsavers har sluttet seg til andre progressive styrer når det gjelder å oppsøke styremedlemmer med ferdigheter innen personalledelse, og jeg er glad for å være en del av denne enestående organisasjonen», sier Barry.

Sightsavers kan også med glede ønske Martin Dinham, tidligere nest-styreleder, velkommen i rollen som styreleder. Han erstatter Lord Nigel Crisp, som tiltrer stillingen som nest-styreleder.

Martin har så langt sittet i styret i fire og et halvt år og tilbyr verdifull strategisk ledelse. Han er pensjonert Director General International for det britiske departementet for internasjonal utvikling, og han er også styreleder for International HIV/AIDS Alliance og sitter i styret til BBC Media Action.

Caroline Harper, Sightsavers’ administrerende direktør, hadde følgende å si:

«Styremedlemmene våre gir viktig ledelsestilsyn og -støtte til ledelsesteamet, slik at vi kan gjøre fremskritt i arbeidet mot vår visjon. Vi arbeider i utviklingsland med å forhindre blindhet og gjenopprette syn, og vi jobber også for at folk med funksjonshemninger skal få delta på lik fot i samfunnet. Jeg ønsker Maryanne og Barry velkommen til Sightsavers på et spesielt viktig tidspunkt. I år vil verden vedta målene for bærekraftig utvikling, og vi jobber hardt for at personer med funksjonshemninger skal inkluderes, og ikke utelates slik de ble i MDG-ene.»

“I år vil verden vedta målene for bærekraftig utvikling”

Les mer om arbeidet vårt

Funksjonsnedsettelser
Sia og barna hennes smiler etter en øyescreening i Liberia.
sightsavers_news

Tilbakeblikk på 2019: hva vi oppnådde

Det har vært et nytt banebrytende år for Sightsavers. Finn ut hva vi har holdt på med, fra å lansere nye programmer og arrangere høyprofilerte utstillinger til å møte dronningen.

A woman has her eyes checked by an eye health worker in an outdoor screening camp in India.
sightsavers_news

Sightsavers utnevnt som den mest kostnadseffektive hjelpeorganisasjon innen helse

Hjelpeorganisasjonsevaluatoren ImpactMatters har gitt Sightsavers fem stjerner for kostnadseffektivitet – den høyeste poengsummen mulig.

People getting off a boat at a dock.
sightsavers_news

Halvering av blindhet i avsidesliggende Sundarbans

I denne avsidesliggende mangrove-regionen i Øst-India var én av 50 mennesker blinde. Men et Sightsavers-prosjekt har transformert øyehelse i området og endret tusenvis av liv.