STØTT OSS

SDG-jubileum: tidlige tegn er bra

To kvinner snakker med mennesker med funksjonshemninger.

Et år siden idag ble verdens ledere offisielt enige om Sustainable Development Goals (SDG-er) – en forpliktelse med 17 mål fra verdens ledere om å avskaffe fattigdom innen 2030 ved å imøtekomme verdens befolkning når det gjelder økonomi, helse, utdanning og sosiale behov samtidig som miljøet blir beskyttet.

De globalt utformede målene bygger på fremskrittene bygger på Millennium Development Goals (som dekker perioden 2000-2015), og etter SDG-er trådte i kraft 1. januar 2016 har regjeringer og internasjonale organisasjoner fokusert på hva som må gjøres for å oppfylle målene og på hvilken måte de kan gjennomføres.

Mens alle målene avhenger av samarbeide mellom regjeringer, innbyggere, frivillige organisasjoner og privat sektor er det fire som er mest relevante når det gjelder Sightsavers arbeide – Mål 3, 4, 10 og 17 som er knyttet til god helse, god utdanning, reduserte ulikheter og samarbeid.

Til nå har Sightsavers vært involvert i spennende prosjekter og initiativ mot SDG-er. Dette omfatter: bidrag til den nye SDG-justerte helsepolitikken i Elfensbenskysten, samarbeid med regjeringen i Pakistan angående kjønn, funksjonshemminger, og støtte av en politikk der den zambiske regjeringen forplikter seg til en tilgjengelig valgprosedyre for mennesker med funksjonshemminger.

Det er en lang vei å gå for å oppnå SDG-ene og for å gjøre en mer inkluderende, rettferdig, fredelig og velstående verden til virkelighet, men fremskrittene til nå viser oppmuntrende skritt i riktig retning.

Til nå har Sightsavers vært involvert i spennende prosjekter og initiativ mot
SDG-er

Les mer om arbeidet vårt

Funksjonsnedsettelser
Sanjit standing next to a wall whilst looking past the camera. The cataracts are noticeable in his eyes.

Autumn Appeal Main

Sightsavers forvandler liv rundt om i verden ved å forhindre blindhet som kan unngås og gjenopprette synet. Takket være sjenerøse donasjoner fra folk som deg, kan vi behandle barn som Sanjit.

gå 100 km for sightsavers

Gå 100-utfordringen

Gå 100-utfordringen

Dr Agatha Aboe ler under samtale med lokalbefolkning ute i felten.
Sightsavers Reports

Agathas historie

Dr Agatha Aboe, fra Ghana, har jobbet hos Sightsavers i 10 år. Hun er ekstremt dedikert til å eliminere den forsømte tropiske sykdommen trakom som fører til blindhet.