STØTT OSS

Høyere profil for initiativet Sightsavers Inclusive Eye Health i India

Tre barn maler en veggmaleri på veggen.

Denne uken har Sightsavers styrket profilen sin inkludert initiativet for øyehelse som blir testet i den indiske byen Bhopal med to arrangementer som fikk omtale i media.

Sightsavers India jobber med Bhopals Sarjana Academy for Design and Fine Art og Madhya Pradesh Disability Network, og med støtte fra utviklingsbyrået, fikk Aarambh og byens JP Hospital ideen om å lage veggmalerier som fremmer rettferdig tilgang for personer med nedsatt funksjonsevne til helse, utdanning og sysselsetting.

Maleriene, malt av kunststudenter i tenårene som innlemmer meldinger for likestilling fra Disability Network, bidro til arrangementene som feiret den internasjonale dagen for personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember.

Media – fra lokal-tv til Times of India – rapporterte om etablering og innsettelsen av veggmaleriene, og hjalp til med å spre hovedbudskapet om at personer med nedsatt funksjonsevne er likeverdige borgere og at barrierer for deltakelse i samfunnet må fjernes.

Siden de unge kunstnerne var opptatt med å male, samarbeidet Sightsavers og dets partnere, utviklingsbyrået AARAMBH og Sewa Sadan Eye Hospital med World Vision India for å organisere en øyescreening-leir for barn og voksne med nedsatt funksjonsevne i en av byens uformelle bosettinger, eller “slummen” som de er kjent som i India.

En stor gruppe mennesker fra det lokale området kom med barna sine, og spesialtransport, for å få øynene sjekket i en mobil klinikk.
66 mennesker ble undersøkt i løpet av en dag.

Åtte ble henvist til Sightsavers sine primære synssentre for refraksjon, fem ble henvist til Sewa Sadan Eye Hospital for kataraktkirurgi, tre for tåkete hornhinner og mysing, og syv ble foreskrevet briller. De med lave inntekter fikk gratis behandling og briller.

Statsminister Shri Vishwas Sarang, kom for å takke og gratulere Sightsavers og partnere for initiativet og Sightsavers sosiale inkluderings- og uførhetsrådgiver, Andrea Pregel, fikk takke ministeren personlig for hans støtte og gi intervjuer til lokal-tv.

Han forklarte hvordan piloten tar sikte på å perfeksjonere en modell for inkluderende øyehelsetjenester som kan replikeres og skaleres opp i andre områder og land der Sightsavers jobber, og som i årene fremover kan bli innarbeidet av helsemyndighetene og leverandører i deres arbeid.

Som en av de kunstmeldingene fra Madhya Pradesh Disability Network uttrykte: “Personer med nedsatt funksjonsevne er likeverdige borgere – la oss feire mangfoldet”.

En stor gruppe mennesker fra det lokale området kom med barna sine

Les mer om arbeidet vårt

Funksjonsnedsettelser
En kvinne betrakter kunst som oppløses i et kunstgalleri
sightsavers_news

BLINK utstilling vinner Global design-pris

Den interaktive fotoutstillingen som gjenga en kunstnerisk fremstilling av synstap fra øyesykdommen trakom, har fått en internasjonal pris.

Folk sitter ute i smågrupper og lytter til en veileder.
sightsavers_news

Hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne i India under COVID-19

Medarbeidere i Sightsavers India sørger for at ingen skal overses eller uteglemmes grunnet funksjonshemming eller kjønn i forbindelse med pandemien.

En mann og kvinne står utenfor før oppstarten av undersøkelser i forbindelse med kartlegging av elveblindhet.
sightsavers_news

Kartlegger elveblindhet i Mosambik

Møt Clécio og Silvia, den dynamiske duoen som hjelper Sightsavers å kartlegge elveblindhet i Mosambik.