STØTT OSS
sightsavers_news

Høyere profil for initiativet Sightsavers Inclusive Eye Health i India

desember 2016
Tre barn maler en veggmaleri på veggen.

Denne uken har Sightsavers styrket profilen sin inkludert initiativet for øyehelse som blir testet i den indiske byen Bhopal med to arrangementer som fikk omtale i media.

Sightsavers India jobber med Bhopals Sarjana Academy for Design and Fine Art og Madhya Pradesh Disability Network, og med støtte fra utviklingsbyrået, fikk Aarambh og byens JP Hospital ideen om å lage veggmalerier som fremmer rettferdig tilgang for personer med nedsatt funksjonsevne til helse, utdanning og sysselsetting.

Maleriene, malt av kunststudenter i tenårene som innlemmer meldinger for likestilling fra Disability Network, bidro til arrangementene som feiret den internasjonale dagen for personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember.

Media – fra lokal-tv til Times of India – rapporterte om etablering og innsettelsen av veggmaleriene, og hjalp til med å spre hovedbudskapet om at personer med nedsatt funksjonsevne er likeverdige borgere og at barrierer for deltakelse i samfunnet må fjernes.

Siden de unge kunstnerne var opptatt med å male, samarbeidet Sightsavers og dets partnere, utviklingsbyrået AARAMBH og Sewa Sadan Eye Hospital med World Vision India for å organisere en øyescreening-leir for barn og voksne med nedsatt funksjonsevne i en av byens uformelle bosettinger, eller “slummen” som de er kjent som i India.

En stor gruppe mennesker fra det lokale området kom med barna sine, og spesialtransport, for å få øynene sjekket i en mobil klinikk.
66 mennesker ble undersøkt i løpet av en dag.

Åtte ble henvist til Sightsavers sine primære synssentre for refraksjon, fem ble henvist til Sewa Sadan Eye Hospital for kataraktkirurgi, tre for tåkete hornhinner og mysing, og syv ble foreskrevet briller. De med lave inntekter fikk gratis behandling og briller.

Statsminister Shri Vishwas Sarang, kom for å takke og gratulere Sightsavers og partnere for initiativet og Sightsavers sosiale inkluderings- og uførhetsrådgiver, Andrea Pregel, fikk takke ministeren personlig for hans støtte og gi intervjuer til lokal-tv.

Han forklarte hvordan piloten tar sikte på å perfeksjonere en modell for inkluderende øyehelsetjenester som kan replikeres og skaleres opp i andre områder og land der Sightsavers jobber, og som i årene fremover kan bli innarbeidet av helsemyndighetene og leverandører i deres arbeid.

Som en av de kunstmeldingene fra Madhya Pradesh Disability Network uttrykte: “Personer med nedsatt funksjonsevne er likeverdige borgere – la oss feire mangfoldet”.

En stor gruppe mennesker fra det lokale området kom med barna sine

Les mer om arbeidet vårt

Funksjonsnedsettelser
Et barn i Elfenbenskysten får øynene undersøkt for tegn på trakom.
/ Nyheter /

Oppdateringer for april: høydepunkter fra rundt om i verden

En oppsummering av det siste arbeidet donasjonene dine bidrar til å støtte, inkludert nyheter fra Pakistan, Liberia og Elfenbenskysten.

mai 2019
Camilo Morreira (andre fra høyre) sammen med teamet fra Sightsavers’ inkluderende øyehelseprosjekt i Nampula, Mosambik.

“Ingenting om oss uten oss”: forbedre tilgangen til helsetjenester i Mosambik

Gjennom Sightsavers’ inkluderende helseprosjekt i Nampula deler Camilo Morreira sitt arbeid med å sikre at helseklinikker og sykehus er tilgjengelig for mennesker med funksjonshemninger.

mai 2019
A group of musicians play guitar on stage, with Sightsavers banners in the background.
/ Nyheter /

Oppdateringer for mars: høydepunkter fra rundt om i verden

Nyheter om Sightsavers’ innsamlingsgalla i Dubai, pluss oppdateringer fra Sierra Leone, Zambia og Mosambik.

mars 2019