STØTT OSS

Ghana nominerer Sightsavers ansatt til FNs komité for funksjonshemmedes rettigheter

Gertrude Oforiwa Fefoame smiler mot kamera.

Myndighetene i Ghana har nominert Gertrude Oforiwa Fefoame, Sightsavers’ internasjonale beslutningspåvirker for sosial inkludering, til en plass i FNs komité for funksjonshemmedes rettigheter.

Komiteen, som består av 18 medlemmer fra hele verden, overvåker den internasjonale implementeringen av FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Konvensjonen fastslår at alle menneskerettigheter og fundamentale rettigheter til mennesker med funksjonshemminger skal beskyttes og promoteres.

Oforiwa Fefoame bor i Ghana og er styremedlem av Ghana Federation of Disability Organisations og har en lang fortid som talsperson for funksjonshemmingsinkluderende utvikling, med spesiell fokus på kvinner og jenter med funksjonshemminger.

Oforiwa Fefoame sa: “Det er en ære å bli nominert til komiteen av myndighetene i Ghana. Kvinner generelt sett, og spesielt kvinner med funksjonshemminger, har fortsatt ikke den representasjonen de trenger eller en plass ved bordet der beslutninger tas. Dette fører til at problemene deres ikke blir belyst godt nok. Å endre dette blir et stort steg i å takle utfordringene kvinner møter, og forbedre utsiktene til alle mennesker: kvinner, menn, jenter og gutter. Jeg er lidenskapelig opptatt av denne agendaen og vil være stolt av å få sitte i komiteen.”

Etter valget i 2016, som førte til at komiteen ble bestående av 17 menn og bare én kvinne, har det vært et stort behov for bedre representasjon av kvinner i komiteen. Med ni ledige stillinger i 2018, er det en mulighet for et mer balansert resultat.

Sightsavers’ administrerende direktør Caroline Harper sa: “Jeg er fornøyd og stolt over at myndighetene i Ghana har valgt Gertrude som sin nominerte kandidat. Jeg var sjokkert over mangelen på kjønnsnøytralitet i det siste valget. Jeg tror at Gertrude fortjener å bli valgt, ikke bare fordi at hun er en kvinne med en funksjonshemming, men for hennes fantastiske lidenskap og brede erfaring i å snakke for alle mennesker med funksjonshemminger.”

Full inkludering i samfunn for mennesker med funksjonshemminger, som CRPD krever, er det sentrale temaet i Sightsavers’ politiske kampanje, Put Us in the Picture, som ber internasjonale samfunn om å prioritere rettighetene til mennesker med funksjonshemminger som bor i utviklingsland.

www.putusinthepicture.org

“Det er en ære å bli nominert til komiteen av myndighetene i Ghana”

Finn ut mer om arbeidet vårt

Mer om funksjonsnedsettelser
Kirurgene opererte 73 pasienter under treningen.
sightsavers_news

Oppdateringer for juli: høydepunkter fra rundt om i verden

Nyheter fra Zambia, hvor kirurger får trening i å operere trakompasienter. Pluss oppdateringer fra Burkina Faso, India and Senegal.

Øyekirurg Dr. Ndalela undersøker øynene til et barn for å se etter tegn på trakom.
sightsavers_news

Antall mennesker i risiko for trakom har falt med 91%

I 2002 var omlag 1,5 milliarder mennesker i risiko for den blindende øyesykdommen. Men nye tall fra Verdens helseorganisasjon viser at dette har falt til rett over 142 millioner mennesker.

A school student in Zambia stands in front of a mural depicting superhero characters from Sightsavers' Super School of 5 programme.
sightsavers_news

Oppdateringer for juni: høydepunkter fra rundt om i verden

Nyheter fra Zambia, hvor Sightsavers’ "Superskole av 5"-program lærer tusenvis av skoleelever om hygiene. Pluss oppdateringer fra Benin, Kenya, Zimbabwe og mer.