STØTT OSS
sightsavers_news

Ghana nominerer Sightsavers ansatt til FNs komité for funksjonshemmedes rettigheter

februar 2018
Gertrude Oforiwa Fefoame smiler mot kamera.

Myndighetene i Ghana har nominert Gertrude Oforiwa Fefoame, Sightsavers’ internasjonale beslutningspåvirker for sosial inkludering, til en plass i FNs komité for funksjonshemmedes rettigheter.

Komiteen, som består av 18 medlemmer fra hele verden, overvåker den internasjonale implementeringen av FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Konvensjonen fastslår at alle menneskerettigheter og fundamentale rettigheter til mennesker med funksjonshemminger skal beskyttes og promoteres.

Oforiwa Fefoame bor i Ghana og er styremedlem av Ghana Federation of Disability Organisations og har en lang fortid som talsperson for funksjonshemmingsinkluderende utvikling, med spesiell fokus på kvinner og jenter med funksjonshemminger.

Oforiwa Fefoame sa: “Det er en ære å bli nominert til komiteen av myndighetene i Ghana. Kvinner generelt sett, og spesielt kvinner med funksjonshemminger, har fortsatt ikke den representasjonen de trenger eller en plass ved bordet der beslutninger tas. Dette fører til at problemene deres ikke blir belyst godt nok. Å endre dette blir et stort steg i å takle utfordringene kvinner møter, og forbedre utsiktene til alle mennesker: kvinner, menn, jenter og gutter. Jeg er lidenskapelig opptatt av denne agendaen og vil være stolt av å få sitte i komiteen.”

Etter valget i 2016, som førte til at komiteen ble bestående av 17 menn og bare én kvinne, har det vært et stort behov for bedre representasjon av kvinner i komiteen. Med ni ledige stillinger i 2018, er det en mulighet for et mer balansert resultat.

Sightsavers’ administrerende direktør Caroline Harper sa: “Jeg er fornøyd og stolt over at myndighetene i Ghana har valgt Gertrude som sin nominerte kandidat. Jeg var sjokkert over mangelen på kjønnsnøytralitet i det siste valget. Jeg tror at Gertrude fortjener å bli valgt, ikke bare fordi at hun er en kvinne med en funksjonshemming, men for hennes fantastiske lidenskap og brede erfaring i å snakke for alle mennesker med funksjonshemminger.”

Full inkludering i samfunn for mennesker med funksjonshemminger, som CRPD krever, er det sentrale temaet i Sightsavers’ politiske kampanje, Put Us in the Picture, som ber internasjonale samfunn om å prioritere rettighetene til mennesker med funksjonshemminger som bor i utviklingsland.

www.putusinthepicture.org

“Det er en ære å bli nominert til komiteen av myndighetene i Ghana”

Finn ut mer om arbeidet vårt

Mer om funksjonsnedsettelser
Et barn i Elfenbenskysten får øynene undersøkt for tegn på trakom.
/ Nyheter /

Oppdateringer for april: høydepunkter fra rundt om i verden

En oppsummering av det siste arbeidet donasjonene dine bidrar til å støtte, inkludert nyheter fra Pakistan, Liberia og Elfenbenskysten.

mai 2019
Camilo Morreira (andre fra høyre) sammen med teamet fra Sightsavers’ inkluderende øyehelseprosjekt i Nampula, Mosambik.

“Ingenting om oss uten oss”: forbedre tilgangen til helsetjenester i Mosambik

Gjennom Sightsavers’ inkluderende helseprosjekt i Nampula deler Camilo Morreira sitt arbeid med å sikre at helseklinikker og sykehus er tilgjengelig for mennesker med funksjonshemninger.

mai 2019
A group of musicians play guitar on stage, with Sightsavers banners in the background.
/ Nyheter /

Oppdateringer for mars: høydepunkter fra rundt om i verden

Nyheter om Sightsavers’ innsamlingsgalla i Dubai, pluss oppdateringer fra Sierra Leone, Zambia og Mosambik.

mars 2019