STØTT OSS

“Ingenting om oss uten oss”: forbedre tilgangen til helsetjenester i Mosambik

Camilo Morreira (andre fra høyre) sammen med teamet fra Sightsavers’ inkluderende øyehelseprosjekt i Nampula, Mosambik.
Camilo Morreira (andre fra høyre) sammen med teamet fra Sightsavers’ inkluderende øyehelseprosjekt i Nampula, Mosambik.

Som leder for Mozambican Association of Youth with Disabilities (AJODEMO), er Camilo Morreira en iherdig forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter.

Gjennom Sightsavers’ inkluderende helseprosjekt i Nampula har Camilo inspisert helseklinikker og sykehus for å sikre at de er tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser, i tillegg til å lede opplæring for å sikre at helsetjenestene er inkluderende.

Takle hindringer

“Jeg har en fysisk funksjonshemming som påvirker foten, armen og ryggraden min. Armen min er svak, og når jeg gikk på skolen slet jeg med å skrive.”

“Jeg ble ikke født med denne tilstanden, men utviklet den når jeg var fem år gammel. Jeg var syk i nesten et år. Foreldrene mine tok meg med til det lokale sykehuset. De hadde ikke råd til å ta med til spesialistsykehuset, og de følte seg hjelpeløse. Jeg ble etter hvert bedre, men innen den tid hadde jeg utviklet funksjonshemningen.

“Jeg var 16 år gammel da jeg ble med i AJODEMO. Gjennom erfaring begynte jeg å forstå rettighetene mine, noe som hadde en utrolig positiv innvirkning på meg. Jeg visste at det ville være vanskelig å forsvare rettighetene mine alene, men ved å bli med i en gruppe følte jeg meg sterkere.

“Min egen erfaring som en person med nedsatt funksjonsevne, samt medlemskapet mitt i AJODEMO, betyr at jeg er kjent med utfordringene rundt det å få tilgang til essensielle tjenester som helsetilbud.”

“Det første som hindrer funksjonshemmede fra tilstrekkelig tilgang til helsetjenester er den vanskelig adkomsten ved mange helseklinikker og sykehus. Det andre er holdningen helsepersonell ofte har; dette er hovedgrunnene til at mennesker med funksjonsnedsettelser tenker seg om før de drar til sykehuset.”

“Som funksjonshemmede har vi ikke tilgang til bygninger på samme måte som andre. Mange bygninger mangler for eksempel ramper eller rekkverk å holde seg i mens du går.”

“Kommunikasjon er også et problem. Sykehuspersonale er ofte ikke forberedt – eller i stand til – å kommunisere med mennesker med nedsatt hørsel. Informasjon om reseptmedisiner finnes ikke i blindeskrift for dem som ikke kan se, så hvordan han noen med nedsatt syn vite dose eller hvordan medisinen skal tas?“

“Et annet problem er at resepsjonsdisken på mange sykehus og apotek er veldig høy – dette kan være en barriere for en person i rullestol og betyr at andre kanskje overhører pasientens problem – det er med andre ord ingen privatliv.

Videoen vår forklarer Sightsavers’ tilnærming til tilgjengelige helsetjenester. (Merk: opptaket ble filmet før syklonen Idai.) Videoen er på engelsk.

Camilo sammen med Jose Victor, enn annen aktivist for funksjonshemmedes rettigheter.

“Det er mange ting helseklinikker og sykehus kan gjøre for å forsikre seg om at mennesker med funksjonsnedsettelser – sånn som meg – føler seg velkommen, og sørge for at behovene våre tas i betraktning og dekkes.”

“Mosambik har mange gode retningslinjer som forsvarer rettighetene til mennesker med funksjonshemninger, men de håndheves ikke alltid. Løsningen ligger i å formidle retningslinjene, implementere dem, og deretter overvåke for å sikre at disse retningslinjene overholdes.”

“Vi må først gjøre helseklinikker og sykehus fysisk tilgjengelige, for eksempel ved å bygge ramper, rekkverk og benker.”

“Vi må så forbedre helsepersonells kapasitet med et fokus på tegnspråk, blindeskrift og alternative måter å kommuniserer på, slik at de er i stand til å kommunisere bedre med mennesker med funksjonshemninger. ”

Anerkjennelse av ekspertise

“Å være en del av Sightsavers’ inkluderende øyehelseprosjekt sammen med AJODEMO har gjort meg i stand til å iverksette praktiske tiltak for å takle noen av disse problemene. Jeg deltok for eksempel på et opplæringskurs i adkomst og tilgjengelighet hvor jeg lærte å vurdere tilgjengelighetsnivået på ramper og rekkverk.”

“Sightsavers involverer mennesker med funksjonsnedsettelser i hele prosessen med å gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for alle. Dette er en utrolig viktig prosess som gjør oss sterkere ettersom vi hver dag fortsetter å lære hvordan vi kan kjempe for rettighetene våre. Vi har et motto i prosjektet ‘Ingenting om oss uten oss’.

“Å involvere mennesker med funksjonshemninger er et avgjørende aspekt for å gjøre prosjekter inkluderende ettersom vi vil kunne bidra med egne perspektiver og erfaringer. Det er en enorm forskjell i forhold til at noen bare snakker på våre vegne.»

“Å involvere mennesker med funksjonshemninger er et avgjørende aspekt for å gjøre prosjekter inkluderende”

 

Forfatter


Camilo smiling.Camilo Morreira
Camilo er leder for Mozambican Association of Youth with Disabilities.

Vil du vite mer om hva som pågår?

Mer om funksjonsnedsettelser
Deus Turyatemba stands next to an Inclusive Futures poster
sightsavers_news

Banebrytende nytt program vil gjøre det mulig for 2000 mennesker med funksjonsnedsettelser å få bedre jobber

Inclusion Works-programmet som finansieres av UK Aid og ledes av Sightsavers, vil skape jobbmuligheter for mer enn 2000 mennesker med funksjonsnedsettelser.

Teachers in Pakistan attend training to learn how to check their students' eyes.
sightsavers_news

Oppdateringer for august: høydepunkter fra rundt om i verden

En oppsummering av arbeidet vårt den siste tiden – som gjøres mulig takket være din støtte – inkludert nyheter fra Mosambik, Pakistan, Nigeria og India.

Kirurgene opererte 73 pasienter under treningen.
sightsavers_news

Oppdateringer for juli: høydepunkter fra rundt om i verden

Nyheter fra Zambia, hvor kirurger får trening i å operere trakompasienter. Pluss oppdateringer fra Burkina Faso, India and Senegal.

Vil du høre fra oss via e-post?