STØTT OSS

Banebrytende nytt program vil gjøre det mulig for 2000 mennesker med funksjonsnedsettelser å få bedre jobber

Deus Turyatemba stands next to an Inclusive Futures poster
Deus Turyatemba, som jobber for programpartneren vår Standard Chartered, på lanseringsarrangementet i Uganda.

Sightsavers og partnerne våre har lansert et innovativt program for å sette fokus på barrierene som hindrer millioner av mennesker med funksjonsnedsettelser i å finne vanlig arbeid.

Inclusion Works-programmet, som finansieres av UK Aid og ledes av Sightsavers, vil teste ut nye måter å skape jobbmuligheter for mer enn 2000 mennesker med funksjonsnedsettelser i Nigeria, Kenya, Uganda og Bangladesh over de neste tre årene.

Programmet tar sikte på å gjøre praktiske endringer i måten bedrifter lærer opp og ansetter mennesker med funksjonsnedsettelser, for eksempel ved å tilby opplæringsinitiativer og praksisplasser. Vi vil samarbeide med mer enn 100 private og offentlige arbeidsgivere for å teste nye tilnærminger som følger FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Inclusion Works vil også generere bevis for hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få støtte til å finne inkluderende arbeid. Initiativet vil hjelpe interesseorganisasjoner for funksjonshemmede i hvert land med å utvikle egen kunnskap og ressurser, slik at de kan fortsette arbeidet når programmet avsluttes.

Programmet er et samarbeid mellom ti partnere pluss Sightsavers, inkludert ADD International, BBC Media Action, Benetech, Development Initiatives, Humanity and Inclusion UK, Inclusion International, International Disability Alliance, Institute of Development Studies, Standard Chartered og Youth Career Initiative.

UK Aid annonserte at de vil finansiere programmet i fjor da de var medarrangører av den første Global Disability Summit i London.

Sightsavers’ Simon Brown, som har utviklet programmet, sa: “Unge mennesker med funksjonsnedsettelser som bor i disse landene spiller en viktig rolle i å hjelpe oss med å definere hvordan suksess ser ut og med å forme målene for programmet.”

“Vi har også vært i dialog med store selskaper som helt klart ønsker å benytte seg av dette talentet, men selv må overvinne visse barrierer.”

Vladimir Cuk fra International Disability Alliance sa: “Det er ofte vanskelig å finne pålitelig data om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi vet at sysselsettingstallene er veldig lave, men de fleste programmene som har satt fokus på dette har vært av såpass liten skala at det ikke har vært mulig å legge et ordentlig trykk på det bredere systemet.”

“Inclusion Works tar sikte på å gi et betydelig bidrag for å sikre bedre overholdelse av den formelle sysselsettingssektoren med konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, slik at vi kan se endringer i hele kulturen rundt rekruttering og ansettelse av mennesker med funksjonsnedsettelser. ”

Programmet vil omfatte mennesker med et bredt spekter av funksjonsnedsettelser. Det er en del av Inclusive Futures-initiativet, en større satsing finansiert av UK Aid for å skape en mer likestilt verden for mennesker med nedsatt funksjonsevne i land med lavt og middels inntektsnivå.


Inclusive Futures logo.Programmet er en del av Inclusive Futures initiativet som sikrer at personer med nedsatt funksjonsevne kan representere seg selv og ta egne avgjørelser. Satsingen inkluderer Inclusion Works- og Disability Inclusive Development-programmene, som begge ledes av Sightsavers og finansieres av UK Aid.

Tre menn holder gåstaver og står arm i arm.

Inclusion Works

Dette programmet, som finansieres av UK Aid, fokuserer på å trene opp mennesker med funksjonsnedsettelser i Bangladesh, Nigeria, Kenya og Uganda, og gjøre det enklere for dem å finne formelt arbeid.

Les alle våre siste nyheter

Nyheter fra Sightsavers
En kvinne betrakter kunst som oppløses i et kunstgalleri
sightsavers_news

BLINK utstilling vinner Global design-pris

Den interaktive fotoutstillingen som gjenga en kunstnerisk fremstilling av synstap fra øyesykdommen trakom, har fått en internasjonal pris.

Folk sitter ute i smågrupper og lytter til en veileder.
sightsavers_news

Hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne i India under COVID-19

Medarbeidere i Sightsavers India sørger for at ingen skal overses eller uteglemmes grunnet funksjonshemming eller kjønn i forbindelse med pandemien.

En mann og kvinne står utenfor før oppstarten av undersøkelser i forbindelse med kartlegging av elveblindhet.
sightsavers_news

Kartlegger elveblindhet i Mosambik

Møt Clécio og Silvia, den dynamiske duoen som hjelper Sightsavers å kartlegge elveblindhet i Mosambik.