STØTT OSS

Sightsavers overleverer underskriftskampanje for funksjonshemmedes rettigheter med 50 000 underskrifter til FN

Sightsavers-ansatte i FN holder skilt som sier 'Vi ber FN om å opprettholde rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne'.

Sightsavers har overlevert sin Equal World underskriftskampanje for funksjonshemmedes rettigheter, som har blitt signert av 50 455 personer, til en representant for FNs generalsekretærs kontor i New York.

Underskriftskampanjen er en del av Sightsavers’ Equal World-kampanje, som kjemper for å få en slutt på urettmessig behandling og diskriminering mot mennesker med funksjonsnedsettelser.

Underskriftskampanjen omfatter en global oppfordring til FN og medlemslandene om å opprettholde rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt oppfordringer på nasjonalt nivå i 14 land rundt lovverk og politiske retningslinjer for funksjonshemmedes rettigheter (de nasjonale oppropene blir overlevert til de relevante myndighetene).

I tillegg til det nettbaserte underskriftsskjemaet, brukte vi også en innovativ app til å samle underskrifter ved hjelp av fundraisere som jobber i felten. Mennesker i avsidesliggende områder kunne signere med fingeren på en mobil gjenstand, og de som samlet inn signaturene kunne så laste opp informasjonen når de returnerte til et område med internettdekning.

Den globale kampanjen ble tatt imot av Ana Maria Menéndez, som er visegeneralsekretær og politisk seniorrådgiver for FNs generalsekretær. Underskriftene ble overlevert av Gertrude Oforiwa Fefoame, Sightsavers’ rådgiver for sosial inklusjon og medlem av komitéen som overvåker FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt Juliet Milgate som er Head of Policy og Natasha Kennedy, Head of Multilaterals and Campaigns.

Natasha Kennedy sa følgende etter overleveringen: “Vi er veldig stolte over å ha overlevert den globale underskriftskampanjen vår til FN i dag, samtidig som kollegaene våre rundt om i verden har overlevert de nasjonale oppropene til lederne sine. Vi har sett en fantastisk støtte i alle kampanjelandene våre, noe som demonstrerer at mennesker over hele verden støtter vår oppfordring om å opprettholde rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vil fortsette å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter og for å få en slutt på diskriminering. Dette er essensielt om vi noen gang skal nå de globale målene FN satte i 2015.”

Mer om Equal World-kampanjen

Juthika, Hanufa og Ranu, som alle har synshemninger, fotografert i verkstedet sitt i Narsingdhi, Bangladesh.

Sightsavers og funksjonshemmedes rettigheter

Vi mener at alle har rett til å lære, tjene egne penger og være lykkelige, og det er derfor Sightsavers kjemper for like muligheter for mennesker med synshemninger og andre funksjonsnedsettelser.

Les mer om arbeidet vårt

Flere nyheter

Flere nyheter

En kvinne betrakter kunst som oppløses i et kunstgalleri
sightsavers_news

BLINK utstilling vinner Global design-pris

Den interaktive fotoutstillingen som gjenga en kunstnerisk fremstilling av synstap fra øyesykdommen trakom, har fått en internasjonal pris.

Folk sitter ute i smågrupper og lytter til en veileder.
sightsavers_news

Hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne i India under COVID-19

Medarbeidere i Sightsavers India sørger for at ingen skal overses eller uteglemmes grunnet funksjonshemming eller kjønn i forbindelse med pandemien.

En mann og kvinne står utenfor før oppstarten av undersøkelser i forbindelse med kartlegging av elveblindhet.
sightsavers_news

Kartlegger elveblindhet i Mosambik

Møt Clécio og Silvia, den dynamiske duoen som hjelper Sightsavers å kartlegge elveblindhet i Mosambik.