STØTT OSS

COVID-19: En oppdatering fra Sightsavers’ internasjonale leder Caroline Harper

Noen vasker hendene

Denne siden ble oppdatert 5. mai

I forbindelse med COVID-19-pandemien ønsker Sightsavers å forsikre våre givere om at vi overvåker situasjonen nøye. Vi gjør alt vi kan for å beskytte både ansatte, frivillige, lokalsamfunnene og samarbeidspartnerne i alle landene vi jobber.

“Verden står overfor en enestående situasjon, og ting endrer seg raskt. Sightsavers jobber hardt for å beskytte våre pasienter og pårørende, samarbeidspartnere og ansatte – både på kort og lang sikt.

Våre givere er en viktig del av Sightsavers. Vi har stor forståelse for at det er mange presserende bekymringer nå, og vil forsikre deg om at vi verdsetter din løpende støtte og vil gjøre alt vi kan for å sikre at folk som trenger din gave mottar den.

Vi følger både nasjonale og internasjonale retningslinjer, og vil være fleksible under de raskt skiftende omstendighetene.

De aller fleste av våre ansatte jobber hjemmefra, og vi vil fortsette å følge rådene i forskjellige land ettersom ting utvikler seg. Vi har stoppet internasjonale reiser for å unngå spredning av viruset. Vi har sterk infrastruktur og datasystemer på plass, testet for å sikre at vi kan klare oss når personalet må jobbe fra hjemmekontor. Vi er sikre på at vi kan holde ting i gang i løpet av denne vanskelige tiden. Det kan imidlertid ta oss litt lengre tid enn vanlig å svare på henvendelser.

I tråd med de nasjonale regjeringene og WHO sine retningslinjer har mange av øyehelseprogrammene våre blitt midlertidig satt på pause. Mange av helsedepartementene omprioriterer helsearbeidere til innsatsen mot COVID-19. Vi vurderer for tiden hvert enkelt av våre program, deriblant for å se hva vi kan bidra med for å støtte responsen mot pandemien.

Vi er forberedt på å stille ressursene våre til disposisjon for alle landene der vi jobber i tilfelle de opplever større utbrudd av viruset, slik vi gjorde under ebolakrisen i Vest-Afrika.

Vi har et sterkt fokus på å sikre tilgang til rent vann, utdanne lokalsamfunn i å holde hender og ansikter rene samt å styrke helsesystemene som helhet. Dette vil være enda viktigere når COVID-19 sprer seg i Afrika og Asia.

En av våre bekymringer er at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir utelatt fra helsetjenester, og vi vil jobbe hardt for å ivareta rettighetene til disse gjennom COVID-19-pandemien. Det har vært gjort store fremskritt på dette området senere år, og det er viktig at verdenssamfunnet ikke glemmer sine mest sårbare individer nå.

Sightsavers kunne ikke hjelpe utsatte mennesker i noen av verdens fattigste land uten støtte fra alle våre lojale givere. Vi er veldig rørt av alle meldingene og støtten vi har mottatt, og håper du vil fortsette å støtte oss gjennom denne usikre perioden. Det gjør det mulig å hjelpe de som virkelig trenger oss, og være godt rustet til å fremskynde innsatsen når land begynner å komme seg etter krisen og vi må takle etterspørselen som vil hope seg opp.

Til slutt vil jeg ønske deg og dine kjære god helse gjennom de kommende ukene. Jeg håper vi alle snart kan gjenoppta vårt normale liv.”

Author


Caroline Harper.Caroline Harper
Caroline er internasjonal leder i Sightsavers, en stilling hun har hatt siden 2005. I 2015 mottok hun en æres utnevnelse av britiske myndigheter for hennes innsats for mennesker med nedsatt syn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår avdeling for giverkontakt på [email protected] eller telefon 38 17 24 44 (mandag–fredag kl. 8 -16).

Professor Christopher Whitty.

Professor Chris Whitty

Sightsavers styremedlem professor Chris Whitty er sentral i kampen mot COVID-19.

Om Chris Whitty

Se alle nyhetsartikler

De siste nyhetene
En kvinne betrakter kunst som oppløses i et kunstgalleri
sightsavers_news

BLINK utstilling vinner Global design-pris

Den interaktive fotoutstillingen som gjenga en kunstnerisk fremstilling av synstap fra øyesykdommen trakom, har fått en internasjonal pris.

Folk sitter ute i smågrupper og lytter til en veileder.
sightsavers_news

Hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne i India under COVID-19

Medarbeidere i Sightsavers India sørger for at ingen skal overses eller uteglemmes grunnet funksjonshemming eller kjønn i forbindelse med pandemien.

En mann og kvinne står utenfor før oppstarten av undersøkelser i forbindelse med kartlegging av elveblindhet.
sightsavers_news

Kartlegger elveblindhet i Mosambik

Møt Clécio og Silvia, den dynamiske duoen som hjelper Sightsavers å kartlegge elveblindhet i Mosambik.