STØTT OSS

De Globale Målene

De 17 globale målene for holdbar utvikling kalles iblant kun for ’de globale målene’, ’holdbarhetsmålene’ eller ’SDG’), og har som mål å utrydde all fattigdom, beskytte miljøet vårt, og skape en likestilt verden.

Målene skal være oppnådd i 2030, og Sightsavers tar sin del av ansvaret gjennom å bidra til flere av målene samt å betone løftet om at ingen skal glemmes i dette arbeidet (”leave no one behind”).

fire barn smiler mot kamera.

Sightsavers arbeid bidrar til de 17 globale holdbarhetsmålene som har til hensikt å få bort ekstrem fattigdom, bekjempe klimaendringer, og sikre velferd for alle.

Vi jobber sammen – og forandrer verden

Nesten alle land har lovet å bidra til å forbedre verden vår på den måten som beskrives i målene, frem til 2030. De har lovet å oppfylle en mengde livsforandrende mål, som å utrydde sult og ekstrem fattigdom, gi mennesker tilgang til bedre helsehjelp og utdanning, nå likestilling mellom menn og kvinner, samt oppnå økt rettferdighet.

Sightsavers arbeid harmoniserer med og bidrar til disse målene. Vi jobber for eksempel for en verden der alle skal ha tilgang til helsehjelp (Mål 1 og 3), der det ikke finnes noen kjønnsdiskriminering (Mål 5, 10 og 16), der vi har utryddet de forsømmende tropiske sykdommene (Mål 3 og 6), og der alle barn kan gå på skolen (Mål 4). Løftet om at alle skal inkluderes er ikke bare et allment slagord, men er også direkte koplet til Mål 4, 8, 11 og 16. Å jobbe med samarbeidspartnere i forskjellige land, bidrar til å oppfylle Mål 17. Videoen nedenfor gir ytterligere eksempel på hvordan arbeidet vårt bidrar til de globale målene (på engelsk).

Les om hvordan vi forbedrer livet til mennesker som er blinde eller har andre funksjonsnedsettelser

Nyheter og historier