STØTT OSS

Slik ledes vi

Vår Daglige leder pleier å si at hennes mål er å sørge for at vi alle blir arbeidsløse – for hvis vi oppnår målene våre behøves ikke Sightsavers lengre.

Alt Sightsavers gjør sikter mot våre langsiktige mål om at all blindhet som kan forhindres skal utryddes, og at mennesker med nedsatt synsevne og andre funksjonsnedsettelser skal ha samme rettigheter som alle andre.

Vi har ingen sjanse til å oppnå målene våre uten våre givere og deres generøsitet. For at du skal føle deg sikker på at pengene dine brukes på best mulig måte, etterstreber vi å være så transparente som mulig. Her kan du lese om hvordan virksomheten vår styres, og hvordan pengebidragene brukes.

Vår visjon og misjon

Vår visjon og misjon fokuserer på våre sentrale, langsiktige mål som vi hele tiden strever mot.

Visjon

Vår visjon er en verden der ingen blir blinde på grunn av sykdommer som kan forebygges eller kureres, og der personer med funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet på like vilkår.

Misjon

Sightsavers er en internasjonal organisasjon som sammen med samarbeidspartnere i utviklingsland jobber for å utrydde alle former for blindhet som kan forhindres, samt fremme like muligheter for personer med funksjonsnedsettelser.

Våre vedtekter

I Sightsavers vedtekter står det at stiftelsen skal fremme helse, men alltid med spesiell betoning på å innføre eller fremme tiltak for å forebygge eller kurere blindhet, samt forebygge eller redusere fattigdom blant mennesker med funksjonsnedsettelser –  men alltid med særskilt betoning på blinde.

Slik bruker vi pengene vi mottar

Det er takket være våre givere vi kan gjøre fremskritt og komme nærmere vår visjon. I 2018 ble det innsamlet midler for:

  • 425 000 øyeoperasjoner for å redde og gjenopprette menneskers syn
  • 16 millioner synsundersøkelser og 456 000 par briller
  • 113 millioner behandlinger mot forsømmende tropiske sykdommer som trakom og elveblindhet
  • 72 000 helsepersonell og lærere fikk opplæring i øyehelse

Vi synes dette er vel verdt å bruke penger på, og håper du er enig.

Vil du vite mer om hvordan vi bruker pengene, kan du gjerne laste ned og lese vår årsrapport.

Gjennomgang

Samlingsfondet Sightsavers Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen i Norge som også gjennomgår aktivitetene.

Økonomien vurderes også årlig av en autorisert revisor fra Ernst og Young AS. For deg som donor betyr dette at du kan føle deg trygg på at vi overholder reglene og retningslinjene for samlingsorganisasjoner.

Retningslinjer og policies

Sightsavers finnes i over 30 land, og for oss er det viktig at vi alle agerer etter samme retningslinjer uansett hvor vi driver virksomhet. Derfor har vi flere policydokumenter som alle ansatte må følge. Noen av dem finner du her nedenfor (på engelsk).

Les alle Sightsavers policydokument på engelsk på vår internasjonale hjemmeside (åpnes i nytt vindu)

Vår ledelse

Sightsavers Norge daglige arbeid ledes av en ansatt virksomhetssjef. Styret har ansvar for fortløpende forvaltning, økonomisk oppfølging, forvaltning av midler samt at virksomheten kontrolleres på en betryggende måte. Styret treffes regelmessig.

Her kan du lese mer om vår virksomhetssjef og styre.

En ung gutt som smiler.

Kontakt oss

For spørsmål om Sightsavers og vår virksomhet, ta kontakt med Øystein Samnøen
[email protected]
+47 21415767

Kontakt oss
Innsamlingskontrollen og Innsamlingsrad Sightsavers.

 

Trygghet for ditt bidrag
Samlingsfondet Sightsavers er godkjent av Innsamlingskontrollen.
Les mer