STØTT OSS

Slik ledes vi

Vår internasjonale leder pleier å si at hennes mål er å sørge for at vi alle blir arbeidsløse – for hvis vi oppnår målene våre behøves ikke Sightsavers lengre.

Alt Sightsavers gjør sikter mot våre langsiktige mål om at all blindhet som kan forhindres skal utryddes, og at mennesker med nedsatt synsevne og andre funksjonsnedsettelser skal ha samme rettigheter som alle andre.

Vi har ingen sjanse til å oppnå målene våre uten våre givere og deres generøsitet. For at du skal føle deg sikker på at pengene dine brukes på best mulig måte, etterstreber vi å være så transparente som mulig. Her kan du lese om hvordan virksomheten vår styres, og hvordan pengebidragene brukes.

Vår visjon og misjon

Vår visjon og misjon fokuserer på våre sentrale, langsiktige mål som vi hele tiden strever mot.

Visjon

Vår visjon er en verden der ingen blir blinde på grunn av sykdommer som kan forebygges eller kureres, og der personer med funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet på like vilkår.

Misjon

Sightsavers er en internasjonal organisasjon som sammen med samarbeidspartnere i utviklingsland jobber for å utrydde alle former for blindhet som kan forhindres, samt fremme like muligheter for personer med funksjonsnedsettelser.

Våre vedtekter

I Sightsavers vedtekter står det at stiftelsen skal fremme helse, men alltid med spesiell betoning på å innføre eller fremme tiltak for å forebygge eller kurere blindhet, samt forebygge eller redusere fattigdom blant mennesker med funksjonsnedsettelser –  men alltid med særskilt betoning på blinde.

Slik bruker vi gavene vi mottar

Våre givere og sponsorer gjør det mulig å arbeide for en verden der ingen er blinde av årsaker som kan unngås, og hvor mennesker med funksjonsnedsettelser har like rettigheter som alle andre.

I 2020 ble det innsamlet midler til:

  • 286 000 synsreddende øyeoperasjoner
  • 6 millioner synsundersøkelser
  • 259 000 par briller
  • 42 millioner behandlinger mot tropiske sykdommer som trakom og elveblindhet
  • 51 000 helsepersonell og lærere fikk opplæring i øyehelse

Vil du vite mer om hvordan vi bruker pengene kan du laste ned våre årsrapporter. Den internasjonale årsrapporten gir deg utfyllende informasjon om Sightsavers sitt arbeid i Afrika og Asia.

Kontroll av innsamling og regnskap

Stiftelsen Sightsavers Norge er godkjent innsamlingsorganisasjon av Innsamlingskontrollen. Innsamlingskontrollen gjennomgår regnskap og rapporterte aktiviteter årlig. Sightsavers Norge er også medlem av fagorganisasjonen Fundraising Norge.

Våre regnskap kontrolleres flere ganger årlig av autorisert revisor fra Ernst og Young AS. Dette gir giverne våre trygghet for at vi overholder reglene og retningslinjene for norske innsamlingsorganisasjoner.

Regler og etiske retningslinjer

Sightsavers har arbeid i over 30 land, og for oss er det viktig at alle medarbeidere handler ut ifra samme retningslinjer uansett hvor vi driver virksomhet. Derfor har vi flere rammedokumenter som alle ansatte må følge. Noen av dem finner du her (kun tilgjengelig på engelsk).

Les alle Sightsavers policydokument på engelsk på vår internasjonale hjemmeside (åpnes i nytt vindu)

Vår ledelse

Sightsavers Norge er en norsk stiftelse, og ledes av en ansatt virksomhetssjef. Styret har ansvar for økonomisk oppfølging, forvaltning av stiftelsens midler samt å sikre at virksomheten kontrolleres på en betryggende måte. Styret består av både norske og internasjonale medlemmer med bred erfaring, og har jevnlige styremøter.

Her kan du lese mer om vårt styre.

Kontakt oss

Spørsmål om Sightsavers Norge
og vårt arbeid

Kontakt vår virksomhetssjef:
Øystein Samnøen, [email protected]
+47 404 01 808

Spørsmål knyttet til givertjeneste
og andre henvendelser

Kontakt vår giverstøtte:
[email protected]
+47 38 17 24 44

Innsamlingskontrollen og Innsamlingsrad Sightsavers.

 

Trygghet for ditt bidrag
Stiftelsen Sightsavers Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen.
Les mer