STØTT OSS

For fond og stiftelser

Fond og stiftelser som støtter vårt utviklingsarbeid og forskning er viktige for Sightsavers.

Vi oppmuntrer fond og stiftelser til å ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan bekjempe blindhet og fremme like muligheter for personer med funksjonsnedsettelser.

Hvordan kan vi jobbe sammen?

Kontakt oss

Vil du vite mer? Ta da kontakt med Cornilla von Plomgren, som er vår innsamlings- og markedssjef i Norge og Sverige, på følgende
e-post: [email protected].

Som organisasjon fokuserer vi på å utrydde alle former for blindhet som er forårsaket av sykdommer vi kan forbygge eller kurere, og å hjelpe de vi ikke kan redde synet til med å leve et selvstendig liv. For å oppnå dette bruker vi holdbare, replikerbare og oppskaleringsbare programmer, som styrker de eksisterende helsesystemene i landene vi jobber i. Dessuten har Sightsavers et likestillingsfokus i alt sitt arbeid, og pleier å prate om at likestillingslinsen alltid er på.

Sightsavers samvirker med fond og stiftelser på flere måter, og støtte til virksomheten vår kan komme i flere former.

En del fond og stiftelser velger å støtte arbeidet vårt regelmessig under flere år, mens andre velger å skjenke et engangsbeløp. Det er også mulig å velge å finansiere et spesifikt prosjekt. Da kan dere for eksempel støtte blinde barn i Bangladesh, hjelpe kvinner med syns- og funksjonsnedsettelser til å få utdanning og yrkestrening i Senegal, eller gi helsepersonell i utviklingsland mulighet til å få videreutdanning i øyehelse og tropiske sykdommer. De fond og stiftelser som gir løpende støtte, er svært viktige ettersom de gjør det mulig for oss å planlegge virksomheten vår mer langsiktig.

Hvor mye de kan bidra med varierer, men uansett beløp bidrar alle disse til at vi kan fortsette å jobbe for en verden der ingen blir blinde av en årsak som kan unnvikes, og at mennesker med synsnedsettelser kan delta i samfunnet på like vilkår.

Noen av våre partnere er

  • Svenska PostkodStiftelsen
  • Baxter International Foundation
  • GiveWell
  • Contrad N. Hilton Foundation
  • Izumi Foundations
  • Higgins-Trappnell Family Foundation

Kontakt oss for å finne ut hvordan du kan hjelpe til

Kontakt oss