STØTT OSS

Øyehelse og syn

Vi støtter våre partnerorganisasjoner slik at de kan utføre millioner av øyeundersøkelser i året, og gi mennesker tilgang til behandlinger som forebygger blindhet og gjenoppretter synet.

En jente fra Sierra Leone, Afrika.

Frivillige fra de utsatte områdene hjelper oss å distribuere medisin som forebygger og behandler de sykdommer som forårsaker blindhet. Vi finansierer operasjoner for de som trenger det, og utdanner øyehelsepersonal og kirurger.

Her forteller vi mer om noen av de sykdommene og synsproblemene vi fokuserer på, samt hvordan vi behandler og forebygger dem.

Grå stær

En lege undersøker øynene til en mann i Yendi.

Grå stær, eller katarakt som det iblant kalles, er forårsaket av oppsamlinger av protein i øyet. Disse gjør at øyets linse blir grumsete, og hvis ingenting gjøres blir synet gradvis dårligere inntil man blir helt blind.

Selv om man ofte assosierer grå stær med alderdom, er sykdommen et enormt stort problem blant barn i mange utviklingsland. Man tror at grå stær er årsaken til mer enn 60% av alle tilfeller av blindhet i visse deler av Afrika, og over 20 millioner mennesker er blinde på grunn av denne sykdommen.

Vårt arbeid

I 2016 finansierte Sightsavers over 260 000 synsgjenopprettende operasjoner av grå stær.

Synsfeil

øyelegen undersøker en barn.

Synsfeil eller refraksjonsfeil er en samlebetegnelse for de synsproblemene som er forårsaket av at øyet er ujevnt formet, og at man derfor ikke kan fokusere ordentlig.

Selv om vi i dagligtale gjerne bruker ordet “synsfeil” for å beskrive mange forskjellige øyeproblemer, er det medisinsk sett kun såkalte brytningsfeil eller refraksjonsfeil som regnes inn i denne kategorien. Disse refraksjonsfeilene er: nærsynthet (myopi), langsynthet (hyperopi), brytningsfeil (astigmatisme) og såkalt alderssyn (presbyopi). Disse synsnedsettelsene kan ha en svært negativ effekt på menneskers liv i fattige land, der mange ikke har råd til synsundersøkelser eller briller.

Vårt arbeid

Sightsavers deler ut briller og hjelper til å trene optikere i å diagnostisere synsproblemer.

Forsømte tropesykdommer

Medisinske teamet undersøker en kvinne.

Forsømte tropesykdommer er et samlebegrep for en gruppe parasitt- og bakterieinfeksjoner som påvirker over en milliard mennesker rundt om i verden, men som tidligere i stor grad har blitt ignorert.

Disse sykdommene, som kan forårsake alvorlige fysiske funksjonsnedsettelser, er vanligst i avsidesliggende områder, i byenes slumområder, og i konfliktområder. De rammer fremfor alt de aller fattigste, og leder til en ond sirkel av fattigdom, sykdom og utenforskap. Det arbeidet som Sightsavers og våre samarbeidspartnere utfører, viser at disse sykdommene kan forhindres, behandles, og til og med utryddes.

Vårt arbeid

Sightsavers arbeid fokuserer på å behandle og forhindre fem typer forsømte tropesykdommer: trakom, elveblindhet, lymfatisk filariasis (elefantsyken), innvollsmark og schistosomiasis (sneglefeber).

Les mer om dette

Andre øyesykdommer

En kvinne undersøker en barn.

Sightsavers arbeider også med å behandle og forebygge flere andre øyesykdommer som kan lede til nedsatt syn eller blindhet

Disse inkluderer grønn stær (glaukom), som skader synsnerven og på den måten medfører dårligere syn samt retinopati, der blodkarene i øyets netthinne påvirkes. Det sistnevnte er vanlig ved diabetes.

Ditt bidrar skaper en fremtid

STØTT OSS