STØTT OSS

Støtt oss som bedrift

Hos Sightsavers jobber vi for gjensidig givende samarbeid, som gjør forskjell både nå og i fremtiden.

Kontakt oss

Cornilla von Plomgren
+46 (0)505 413 18
[email protected]

Sightsavers har i årenes løp bygget opp langsiktige samarbeid med et flertall bedrifter verden over.

En ting er sikkert, vi hadde aldri vært der vi er i dag hvis det ikke hadde vært for samarbeid med bedrifter. For oss handler bedriftssamarbeidet om gjensidig nytte, der vi sammen bidrar til forandring både i nåtiden og i fremtiden.

Et samarbeid med oss innebærer at dere som bedrifter kan inkorporere FNs globale mål for en bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals), og aktivt jobbe for å gjøre virkelighet av flere av målene, samtidig som vi verner om et av målenes slagord  -”Leave No One Behind”. Vi gjør det mulig for dere å involvere medarbeidere, underleverandører og kunder på flere måter, samtidig som dere kan etterleve deres bedriftsverdier og utvikle bærekraftige forretningsprosesser. Initiativ av denne typen kan differensiere bedriften deres, og på denne måten ha en positiv påvirkning på salg og varemerke samt hjelpe dere å nå nye målgrupper. Det kommer samtidig til å bidra til vårt mål om å utrydde alle former for blindhet som kan forhindres, samt fremme like rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Samarbeid i praksis

Et samarbeid med oss kan ha forskjellige former. Noen muligheter listes her:

 

Sightsavers
Strategisk Partner

Her kopler vi samarbeidet til noen av våre temaområder: øyehelse, utdanning, sosial inkludering, forsømmende tropiske sykdommer. Dette er et større engasjement over lengre tid, der dere får mulighet til å følge, utvikle og bidra til en bredere forandring på et dypere plan, ofte koplet til et strategisk spørsmål for virksomheten deres.

 

Sightsavers Projektpartner

Som Prosjektpartner velger dere å støtte et spesifikt prosjekt koplet til noen av våre temaområder innen øyehelse, utdanning, sosial inkludering og forsømmende tropiske sykdommer. Eksempel på prosjekter er utdanning av helsepersonell i Bangladesh, øyeoperasjoner til barn i Uganda, videreutdanning til kvinner med funksjonsnedsettelser i Zambia, økt tilgjengelighet til synsundersøkelser for barn i Tanzania, eller å øke bruken av teknologiske hjelpemidler i form av IKT og Smartphones i det forebyggende helsearbeidet koplet til syn.

 

Sightsavers Supporter

Dette er en samarbeidsform for å fremme vår overordnede virksomhet. Deres gave gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet vårt med å bekjempe blindhet som kan motvirkes, og fremme like rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser.

 

Sightsavers Kampanjepartner

Dere som selskap velger å opprette en lengre eller kortere kampanje for å generere inntekter til Sightsavers arbeid. Det kan handle om å ”runde opp” i både digital og fysisk butikk, selge et Sightsavers-produkt, skape forskjellige typer av innsamlingsarrangementer, eller tilbyr kundene deres å legge til en donasjon til Sightsavers på fakturaene de får fra dere i en gitt periode.

Sightsavers
Pro Bono Partner

Som Pro Bono Partner støtter dere oss med tjenester av forskjellige typer. Dette gjør at vi kan øke vår innsamlingseffektivitet og redusere kostnadene våre. Ring oss gjerne, så kan vi diskutere hvordan dere kan bidra.

Et samarbeid med oss

Uansett samarbeidsform kommer dere til å oppleve at det både er enkelt og berikende å samarbeide med Sightsavers.

Vi kan nesten påstå at dere etter en tid kommer til å se verden med nye øyner. Sammen gjør vi en forskjell for mennesker i verdens fattigste land, samtidig som dere kan gi medarbeidere, kunder og andre interessenter nye erfaringer og innsikter. Et samarbeid kan også lede til en økt stolthet over og følelse av delaktighet i bedriftens arbeid.

Engasjer medarbeiderne deres

Hos Sightsavers ser vi store fordeler med å engasjere medarbeiderne i samarbeidet.

Det er nettopp dette som mange ganger er en avgjørende komponent i å gjøre et partnerskap både fremgangsrikt og verdimessig berikende. I flere bedrifter er det medarbeidernes ambassadørskap som tar partnerskapet til neste nivå. Et samarbeid som synliggjør og fokuserer på FNs globale mål for bærekraftig utvikling, kan også være et verktøy for å forsterke nærværet, samt å bevisstgjøre holdbarhetsarbeidet og etterleve bedriftens verdier.

Med oss kan dere:

 • Gjennomføre digitale kampanjer, for eksempel i forbindelse med World Sight Day i oktober.
 • Invitere inn kunder til ‘Dining in the dark’ – en opplevelse som gir nye innsikter, men også er noe blinde opplever ved hvert måltid.
 • Gjennomføre en intern konkurranse for å besøke et av Sightsavers prosjekter.
 • Opprette innsamlinger koplede til forskjellige sportsarrangementer eller spesifikke utfordringer.
 • Kombinere støtte til Sightsavers med forelesninger om de globale målene.
 • Løfte frem spesifikke holdbarhetsmål, samt hva de innebærer i praksis.

 

Noen av våre bedriftspartnere

Vi er svært takknemlig for støtte fra våre bedriftspartnere.

 • Emirates/Skywards
 • L’Occitane
 • Merck
 • Nikon
 • Ocuco
 • Pfizer
 • Rotork
 • Standard Chartered

Kontakt oss for å finne ut hvordan du kan hjelpe til

Kontakt oss