STØTT OSS

Forsømte tropiske sykdommer

Vi hjelper til med å behandle og forebygge fem svekkende sykdommer som rammer mer enn en milliard mennesker – kjent som forsømte tropiske sykdommer (NTD – neglected tropical diseases).

Forsømte tropiske sykdommer er en av verdens største årsaker til unngåelig blindhet.

Disse sykdommene rammer mer enn en milliard mennesker og kan forårsake alvorlig og livslang svekkelse. De er mest utbredt i landlige områder, fattige byområder og konfliktsoner. Men de kan forebygges, behandles og i mange tilfeller elimineres.

Sightsavers jobber med tusenvis av lokale frivillige og har distribuert mer enn en milliard donerte behandlinger for å beskytte mennesker mot NTD. Vi har også bidratt til å eliminere sykdommer i flere land, inkludert Gambia og Ghana. Men det er mer å utrette.

Med din hjelp kan vi fortsette å bekjempe disse svekkende sykdommene for å sikre at ingen lider unødvendig av tilstander som kan behandles og forebygges.

Sykdommer vi behandler og forebygger

Trakom er verdens største bakterielle årsak til blindhet: mennesker i 44 land er utsatt for sykdommen.

Sykdommen begynner som en bakteriell infeksjon som lett kan behandles. Men hvis den forblir ubehandlet, kan den over tid føre til at øyevippene skraper mot øyet, hvilket forårsaker smerte og til slutt synstap. På verdensbasis antas det at 1,9 millioner mennesker er blinde eller synshemmede på grunn av sykdommen.

Mer om trakom

Denne parasittiske infeksjonen forårsaker alvorlig hudirritasjon og irreversibel blindhet, men den kan behandles med antibiotika for å stanse spredning og forhindre synstap.

Det antas at 1,1 millioner mennesker over hele verden er blinde på grunn av sykdommen, som spres ved bitt av infiserte fluer som finnes nær hurtigstrømmende elver. Dette tvinger ofte folk til å flytte fra fruktbare elvedaler, hvilket gjør det umulig for dem å dyrke mat.

Mer om elveblindhet

Denne sykdommen, som overføres ved myggstikk, fører til hevelse og unormalt forstørrede kroppsdeler. Dette kan være ekstremt smertefullt og føre til permanente fysiske endringer.

De svekkende symptomene medfører at mange mennesker ikke kan jobbe, og barn går glipp av skolen for å ta vare på familiemedlemmer. Det antas at 120 millioner mennesker over hele verden er smittet, men medisiner kan beskytte folk for å forhindre at de får sykdommen.

Mer om lymfatisk filariasis

Innvollsorm lever i fordøyelsessystemet, forårsaker underernæring og gjør mennesker mottakelige for sykdom.

Barn i alderen tre til åtte år er mest utsatt: sykdommen kan føre til at de går glipp av skolen, noe som skader utdanning og utvikling. For å forhindre dette får skolebarn ofte én enkelt dose medisin for å behandle sykdommen. God hygiene kan også hindre at innvollsorm sprer seg.

Mer om innvollsorm
En jente på skolen holder en grønn kopp og et ormenettbrett, med klassekameratene i bakgrunnen.

Schistosomiasis, kjent som “sneglefeber”, er forårsaket av parasitter frigjort av ferskvannssnegler. I begynnelsen er det kanskje ingen symptomer, men sykdommen kan føre til smerte, diaré og død.

Sykdommen rammer hovedsakelig de fattigste samfunnene som ikke har tilgang til rent drikkevann eller tilstrekkelige sanitærforhold, men medisiner kan forhindre folk å bli smittet. Sykdommen behandles ofte sammen med andre forsømte tropiske sykdommer.

Mer om schistosomiasis

Dette gjør vi for å bekjempe sykdom

Vi deler ut medisin

Sightsavers samarbeider med partnere for å distribuere millioner av donerte behandlinger i mer enn 30 land rundt om i verden.

Samfunnsfrivillige James og Elizabeth måler ut medisin i Kenya.

Vi lærer opp lokale frivillige

Disse frivillige lærer å sjekke symptomene til folk, distribuere forebyggende medisiner og henvise pasienter til videre behandling.

Rose og hennes barnebarn Jonathan utenfor hjemmet deres i Malawi. De ser på hverandre og smiler.

Vi fremmer god hygiene

Å lære folk om vann-, sanitær- og hygienetiltak (kjent som WASH) er avgjørende for å eliminere forsømte tropiske sykdommer.

1 / 3

Hvordan du kan hjelpe

Siden vi begynte arbeidet vårt, har vi bidratt til å eliminere trakom i flere land.

Vi har også distribuert mer enn en milliard behandlinger for å beskytte mennesker mot sykdommer som fører til blindhet. Men vi trenger din støtte for å fortsette arbeidet vårt for å forhindre blindhet fra unngåelige årsaker.

Du kan hjelpe oss med å bekjempe sykdom

STØTT OSS