STØTT OSS

Forsømte tropesykdommer

Forsømte tropesykdommer er et samlebegrep for en rekke parasitt- og bakterieinfeksjoner som rammer mer enn en milliard mennesker rundt om i verden.

En øyehelsearbeider undersøker en kvinnes øyne for tegn på trakom.

Disse sykdommene er mest utbredt på landsbygda, i urbane slumområder og i konfliktsoner, og rammer fremfor alt verdens fattigste. Sykdommene kan føre til alvorlige og livslange funksjonsnedsettelser.

Sightsavers’ og våre samarbeidspartneres arbeid viser at disse sykdommene kan forebygges, behandles og elimineres. Her finner du mer informasjon om de fem forsømte tropesykdommene Sightsavers fokuserer på (hvorav to forårsaker blindhet), og hva vi gjør for å bekjempe dem.

Trakom

Trichiasispasient Edisa Nalubanga får fjernet bandasje etter en operasjon.

Trakom er den ledende infeksiøse årsaken til blindhet på verdensbasis, og starter som en øyeinfeksjon lignende øyekatarr.

Dersom infeksjonen ikke blir behandlet, vil det over tid oppstå arrdannelse på øyelokket som gjør at øyevippene vender innover og dermed skraper mot øyet, noe som resulterer i voldsom smerte og etter hvert blindhet. Infeksjonen kan behandles med antibiotika, mens kirurgi kan forhindre at øyevippene skraper mot øyeeplet.

Hva vi gjør

Sightsavers har som mål å eliminere trakom i de landene vi jobber.

Mer om trakom

Elveblindhet

En mann undersøker larver fra svarte fluer funnet nær Agogo-elva i Nord-Uganda.

Elveblindhet, også kjent som onchocerciasis, er en parasittinfeksjon som kan forårsake alvorlig hudirritasjon, kløe, synshemming og irreversibel blindhet.

Navnet elveblindhet kommer av at infeksjonen spres via bitt fra infiserte svarte fluer som oppholder og formerer seg ved elvebredder. Sykdommen kan behandles med medisiner for å stoppe spredning av infeksjonen.

Hva vi gjør

I 2017 bidro Sightsavers med å distribuere 48 millioner behandlinger for elveblindhet.

Mer om elveblindhet

Lymfatisk filariasis

Studenter trener på å bruke målepinner for å beregne medisindoser i Masindi i Uganda.

Lymfatisk filariasis er en forsømt tropesykdom forårsaket av parasitter som overføres via myggbitt. Sykdommen rammer opptil 120 millioner mennesker på verdensbasis.

Langvarig infeksjon fører til smertefulle symptomer som hevelser og forstørrede kroppsdeler – og stigmatiseringen som følger har ofte ytterligere ødeleggende konsekvenser for de berørte.

Hva vi gjør

Vi har som mål å eliminere lymfatisk filariasis i de landene vi jobber.

Mer om sykdommen

Innvollsorm

En kvinne sitter i en bekk og bruker en bøtte for å samle vann i Nigeria.

Innvollsorm, også kjent som helminter, er en av de vanligste infeksjonene på verdensbasis.

Mennesker som er smittet med innvollsorm er ofte underernærte og mer utsatt for infeksjoner og kronisk sykdom. Dette kan føre til negative og langsiktige konsekvenser i forhold til jobb, utdanning, fruktbarhet og lykke.

Hva vi gjør

I 2017 behandlet Sightsavers mer enn 11,8 millioner mennesker for innvollsorm.

Mer om innvollsorm

Schistosomiasis

En gutt holder en tablett brukt til å behandle forsømte tropesykdommer.

Schistosomiasis, også kalt bilharzia eller ‘sneglefeber‘, er en forsømt tropesykdom forårsaket av parasitter fra ferskvannssnegler.

Så snart disse parasittene er inne i menneskekroppen utvikler de seg fra larver til voksne ormer og forårsaker smerte, diaré og til og med kreft. Infeksjonen forekommer hovedsakelig i fattige områder som ikke har tilgang til rent drikkevann eller tilstrekkelige sanitærforhold. Sykdommen kan kontrolleres ved hjelp av medisiner.

Hva vi gjør

I 2017 sørget Sightsavers for mer enn 13 millioner behandlinger for schistosomiasis.

Mer om schistosomiasis
1 mrd
mennesker er rammet av forsømte tropesykdommer*
29
land bekjemper sykdommene gjennom Sightsavers-programmer
154 mill
behandlinger ble distribuert i 2016

Du kan hjelpe oss å bekjempe forsømte tropesykdommer

STØTT OSS

Mer om forsømte tropesykdommer

Feirende barn under den siste trakombehandlingskampanjen i Yendi, Nord-Ghana.
sightsavers_news

Trakom eliminert i Ghana

Ghana er det første landet i det subsahariske Afrika og Samveldet av nasjoner til å eliminere trakom, noe som også er bekreftet av Verdens helseorganisasjon.

Baraka Ango står med en doseringspåle i Nigeria.
Sightsavers Reports

Doseringspålen: et livsviktig verktøy i vår bekjempelse av sykdom

Disse fargerike pålene blir brukt av lokale frivillige i kampen for å eliminere forsømte tropesykdommer. Men hva er de egentlig? Og hvordan virker de?

Simon og Dorcas.
Sightsavers Reports

Sammen har vi nådd en milepæl

Vi har endelig nådd målet vårt om å gi en milliard behandlinger mot forsømte tropesykdommer, noe som beskytter millioner av mennesker mot infeksjon.

Vil du høre fra oss via e-post?