STØTT OSS

Rettigheter for personer med funksjons-nedsettelser

Vi mener at alle har rett til å lære, tjene til livets opphold og være lykkelige. Derfor fremmer vi likestilling for mennesker med synshemming og andre funksjonsnedsettelser.

Sightsavers kjemper for funksjonshemmedes rettigheter til å gå på skole, finne jobb og delta i samfunnet.

Det fins 800 millioner mennesker med funksjonshemninger i lav- og mellominntektsland, og mange av dem blir rutinemessig nektet grunnleggende menneskerettigheter.

Dette er grunnen til at støtte til mennesker med funksjonsnedsettelser har vært en viktig del av arbeidet vårt siden Sightsavers ble grunnlagt i 1950.

Vi mener at alle har rett til å lære, tjene til livets opphold og være lykkelige, og derfor forfremmer vi likestilling for mennesker med synshemming og andre funksjonsnedsettelser.


End is in sight logo

Du kan utgjøre en forskjell: Vår Equal World-kampanje kjemper for funksjonshemmedes rettigheter til å gå på skole, finne jobb og delta i samfunnet. Bli med på kampanjen vår (på engelsk)

Hvorfor er funksjonshemmedes rettigheter så viktige?

Funksjonshemning mer enn dobler et barns sjanser for fravær fra skolen, og barna blir dermed låst i en avhengighetssyklus.

Det antas at en tredjedel av barn som ikke går på skolen har en funksjonshemning: det betyr 19 millioner barn rundt om i verden. Sightsavers forfremmer inkluderende fellesskap for å gi alle barn muligheten til å gå på skolen.

En lærer gir veiledning til en ung gutt med albinisme i et travelt klasserom i Senegal.

Mennesker med funksjonsnedsettelser har mindre sannsynlighet for å slippe unna fattigdom, ettersom mulighetene deres for å tjene til livets opphold er begrenset av stigma, diskriminering og mangel på tilgjengelige arbeidsplasser.

For å bryte denne syklusen er det viktig at mennesker med funksjonshemninger blir myndiggjort (engelsk: «empowered») og at de får muligheten til å være økonomisk selvstendige. Vi samarbeider med lokale og nasjonale partnere for å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i økonomiske myndiggjøringsprogrammer.

Fousseni Seko Sembere sitter hjemme med symaskinen sin etter trichiasisoperasjonen

God helse og velvære er en grunnleggende menneskerettighet. Dette gir barn muligheten til å gå på skole og voksne muligheten til å tjene til livets opphold.

Men mennesker med funksjonsnedsettelser opplever ofte dårligere helse enn jevnaldrende, ofte på grunn av diskriminering og stigma. Mer enn 400 millioner mennesker over hele verden mangler tilgang til selv enkle helsetjenester. Vi mener at alle, uansett hvor de bor, skal ha tilgang til gode og rimelige nok helsetjenester.

I mange land er ikke valgsystemet inkluderende, noe som betyr at personer med funksjonsnedsettelser ofte blir ekskludert. I mange tilfeller blir de til og med nektet stemmerett.

Men retten til å delta i slike avgjørelser er kritisk for funksjonshemmede hvis de skal kunne endre regler som påvirker deres liv. Vi samarbeider med funksjonshemmede organisasjoner for å sikre at alle har en stemme.

Leonie holder en presentasjon ved universitetet sitt i Kamerun.

Hvordan vi kjemper for funksjonshemmedes rettigheter

Vi fremmer inkluderende fellesskap

Vi samarbeider med partnere for å skape mer inkluderende skoler, slik at alle barn har muligheten til å gå på skolen.

Vi gir folk mulighet til å finne arbeid

Ved å tilby yrkesopplæring sikrer vi at personer med funksjonsnedsettelser kan forsørge seg selv.

I et klasserom får en elev i rullestol undervisning av en lærer.

Vi jobber med forskning for å styrke arbeidet vårt

Vi benytter resultatene fra forskningen vår til å utvikle Sightsavers’ programmer i landene vi jobber i.
Besøk forskningssenteret vårt

1 / 3

Hvordan du kan hjelpe

I mange land møter mennesker med funksjonsnedsettelser stigma og diskriminering hver dag og blir nektet grunnleggende menneskerettigheter.

Vi trenger din støtte for å endre dette.

Ved å aktivt handle – signere underskriftskampanjer, kontakte dine politiske representanter eller dele historier på sosiale medier – vil du bruke stemmen din til å hjelpe oss å nå et bredest mulig publikum og holde funksjonshemmedes rettigheter på den globale agendaen.


End is in sight logo

Du kan utgjøre en synlig forskjell: Vår Equal World-kampanje kjemper for funksjonshemmedes rettigheter til å gå på skole, finne jobb og delta i samfunnet. Bli med på kampanjen vår (på engelsk)

Du kan hjelpe oss i kampen for funksjonshemmedes rettigheter

Bli med på kampanjen vår