STØTT OSS

Rettigheter for personer med funksjons-nedsettelser

Vi jobber for like muligheter for mennesker med nedsatt syn og andre funksjonsnedsettelser.

Tre kvinne smiler mot kamera.

Med vår rettighetsfokuserte arbeidsmåte, etterstreber vi en verden der alle mennesker har tilgang til utdanning, jobb og helsehjelp, og der alle kan delta i samfunnet på like vilkår – uten å utsettes for diskriminering.

Vi kjemper for like muligheter og rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vil at alle mennesker skal ha muligheten til å skaffe seg en utdanning, kunne forsørge seg selv og oppleve et godt liv.

1 milliard
mennesker har noen form for funksjonsnedsettelse
Det er 15%
av verdens befolkning
80%
av alle med funksjonsnedsettelse lever i utviklingsland
En jente smiler i skolen.

Utdanning

61 millioner barn i grunnskolealder gikk ikke på skolen i 2010. Av disse vurderes cirka en tredjedel å leve med en funksjonsnedsettelse. Hvis barn med funksjonsnedsettelser nektes utdanning, kan de heller ikke bli selvstendige og skape seg en vei ut av fattigdommen.

Jobb

Verdensøkonomien går glipp av verdien og tilveksten som personer med funksjonsnedsettelser kan bidra med. Mulighetene for personer med funksjonsnedsettelser til å forsørge seg selv og egen familie begrenses i mange utviklingsland.

Helse

Vi mener at alle mennesker skal ha tilgang til god helsehjelp, til en pris de er i stand til å betale. Undersøkelser viser at personer med nedsatt syn og andre funksjonsnedsettelser har dårligere helse sammenlignet med personer uten funksjonsnedsettelser.

En kvinne met blindhet smiler mot kamera.

Demokrati

Personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i beslutningstaking på alle nivåer i samfunnet. I mange land er valgsystemet ikke tilpasset med tanke på funksjons-nedsettelser. På grunn av dette kan mange mennesker med funksjonsnedsettelser ikke delta på like vilkår.

Støtt arbeidet vårt

STØTT OSS

Les mer om dette

A girl smiles as she has her eyes tested.
sightsavers_news

Oppdatering juli: høydepunkter fra verden rundt

I Pakistan har lærere gitt innblikk i sine erfaringer med synsscreening på skolene. Også oppdateringer fra Senegal, Mosambik og Nigeria.

A young girl raising her hand in a classroom.
sightsavers_news

Hvordan inkluderende fellesskap forvandler barns liv

I Mali sørger Sightsavers’ prosjekt for at barn med nedsatt funksjonsevne kan lære sammen med sine jevnaldrende. Elever, lærere og foreldre beskriver hvordan prosjektet har utgjort en forskjell i livene deres.

Najiiba and Julius
Sightsavers Reports

Romantikken blomstrer gjennom Sightsavers i Uganda

Å finne sann kjærlighet er ikke enkelt. For Najiiba og Julius virket det nærmest umulig på grunn av avvisningen de opplevde som følge av funksjonshemminger.