STØTT OSS

Institusjonelle givere

Finansiering fra regjeringer og institusjonelle givere spiller en viktig rolle i vårt arbeid for å eliminere all blindhet som kan forebygges, og sikre like rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser.

Hvordan kan vi jobbe sammen?

Kontakt oss

Øystein Samnøen, innsamlingsleder Sightsavers Norge: [email protected]

Anna Becker, global sjef for Institusjonell Finansiering: [email protected]

Sightsavers arbeider med partnere i over 30 land for å utrydde blindhet som kan forebygges, og styrke selvstendigheten til personer med funksjonsnedsettelser.

Vi vil styrke den egne evnen og kraften hos personer med funksjonsnedsettelser, slik at de kan stå opp for rettighetene sine. For å kunne delta i samfunnet på like vilkår, må de få samme muligheter som andre til å studere, forsørge seg, og styre livene sine.

Vi jobber i partnerskap med regjeringer og institusjonelle givere, for å gjennom evidensbaserte programmer bygge holdbare og sterke programmer som forandrer liv og samfunn. En viktig del av arbeidet vårt er forskning, som demonstrerer hvilke av metodene våre som fungerer best, og hjelper oss med å hele tiden utvikle måten vi jobber på. Denne forskningen innebærer også at vi har bevis som styrker at våre arbeidsmetoder virkelig fungerer. Vårt langsiktige arbeid hadde ikke vært mulig uten generøs støtte fra regjeringer og institusjonelle givere.

Er dere interessert i å samarbeide med oss for å eliminere blindhet som kan forebygges, og fremme like rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser? Ta da kontakt med Øystein Samnøen ([email protected]), innsamlings- og markedssjef hos Sightsavers Norge, eller Anna Becker ([email protected]), global sjef for Institusjonell Finansiering.

Sammen kan vi forandre liv

Våre partnere

 • Conrad N. Hilton Foundation
 • UKAid
 • USAID
 • IrishAid
 • EU
 • Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust
 • Bill & Melinda Gates Foundation
 • Helen Keller Foundation
 • Fred Hallows Foundation
 • Standard Chartered
 • The End Fund

Kontakt oss for å finne ut hvordan du kan hjelpe til

Kontakt oss