STØTT OSS

Hva er glaukom?

Grønn stær, også kalt glaukom, skyldes en oppbygging av trykk i øyet som fører til skade på synsnerven som forbinder øyet med hjernen. Tilstanden kan føre til irreversibel blindhet dersom den ikke behandles i tide.

En øyehelsearbeider skinner en fakkel inn i en kvinnes øyne for å sjekke for øyeproblemer. Hun har på seg et fargerikt rosa skaut.

På verdensbasis anslås det at 4,5 millioner mennesker er blinde som følge av grønn stær, noe som gjør sykdommen til den tredje mest utbredte årsaken til blindhet i verden.

Tilstanden kan være vanskelig å diagnostisere ettersom symptomene ikke dukker opp umiddelbart, men i stedet utvikler seg sakte over flere år. Dette betyr at mange pasienter ikke søker behandling før de merker at synet begynner å forsvinne, og når betydelig skade allerede har oppstått.

Grønn stær tilhører en gruppe sykdommer som oppstår når væske som normalt finnes i øyet ikke drenerer ordentlig. Dette skaper et trykk i øyet som fører til skade på synsnerven som forbinder øyet med hjernen, noe som resulterer i synstap. Selv om det er uklart nøyaktig hvorfor dette skjer, kan faktorer som alder, familiehistorie, rasemessig bakgrunn og andre medisinske forhold som diabetes og nærsynthet øke risikoen. Tilstanden kan ramme mennesker i alle aldre, men er mest vanlig hos voksne.

Det finnes ulike typer grønn stær, og behandling vil avhenge av hvilken type pasienten har. Grønn stær kan ikke kureres, og det er ikke mulig å gjenopprette syn som allerede er tapt. Ytterligere synstap kan likevel forhindres ved hjelp av medikamenter og kirurgi. Hver grønn stær-pasient bør få livslang behandling for å sikre best resultat.

8 prosent
av all blindhet på verdensbasis er forårsaket av grønn stær

Hvordan behandles grønn stær?

Øyedråper

Den vanligste typen grønn stær behandles som regel med øyedråper som reduserer trykket i øyet. Det er nødvendig at behandlingen fortsetter gjennom hele livet til pasienten.

Kirurgisk personale utfører en grå stær-operasjon.

Kirurgi

Laserbehandling eller kirurgi kan rette problemet som opprinnelig forårsaket væskeoppsamling. Laserbehandling er relativt ukomplisert og tar vanligvis rundt 15 minutter.

Hva vi gjør

Sightsavers arbeider for å behandle og forebygge øyetilstander, inkludert grønn stær, i landene hvor vi jobber.

Utfordringen i de fleste afrikanske land er likevel at pasienter ofte ikke søker behandling for grønn stær før det er for sent å redde synet deres. Vi samarbeider derfor med en rekke partnere i afrikanske land for å introdusere pilotprogrammer, både for å forebygge og behandle grønn stær.  Vårt mål er å sørge for at diagnostisering og behandling av grønn stær inkluderes i eksisterende lokale øyehelsetjenester, slik at pasienter kan få behandling så raskt som mulig og synet deres kan reddes.

Om Sightsavers

Arbeidet vårt fokuserer på å forebygge og behandle unødvendig blindhet, bekjempe sykdom og fremme rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hva vi gjør

Din gave kan beskytte noens syn

STØTT OSS

Mer om glaukom

Arif sitter overfor moren sin og smiler.
Sightsavers Reports

“Nå vet jeg virkelig hvilken gave synet er”

Arifs liv endret seg da han fikk to grå stæroperasjoner da han var fem år gammel. Vi har fulgt livet hans siden operasjonen – fra å fullføre utdannelsen til å finne jobb som sjåfør.

Shamima og hennes barn Toha i Bangladesh. En ring av små prikker er tegnet rundt ansiktene deres som en illustrasjon.
Sightsavers Reports

Det begynte med en tuk-tuk: Shamimas historie

Shamima har nedsatt hørsel og tale og fikk tilgang til livsforvandlende behandling etter at søsteren hennes hørte om Sightsavers sine gratis øyeleirer.

Vainesi smiler og klapper utenfor hjemmet sitt i Malawi.
sightsavers_news

Nå er trakom eliminert i Malawi

Malawi har blitt det første landet i Sør-Afrika som eliminerer den smittsomme øyesykdommen trakom. Dette er bekreftet av Verdens helseorganisasjon.

Vil du høre fra oss via e-post?