STØTT OSS

Hva er glaukom?

Grønn stær, også kalt glaukom, skyldes en oppbygging av trykk i øyet som fører til skade på synsnerven som forbinder øyet med hjernen. Tilstanden kan føre til irreversibel blindhet dersom den ikke behandles i tide.

Dr Paul Nyaluke undersøker øynene til en person.

På verdensbasis anslås det at 4,5 millioner mennesker er blinde som følge av grønn stær, noe som gjør sykdommen til den tredje mest utbredte årsaken til blindhet i verden.

Tilstanden kan være vanskelig å diagnostisere ettersom symptomene ikke dukker opp umiddelbart, men i stedet utvikler seg sakte over flere år. Dette betyr at mange pasienter ikke søker behandling før de merker at synet begynner å forsvinne, og når betydelig skade allerede har oppstått.

Grønn stær tilhører en gruppe sykdommer som oppstår når væske som normalt finnes i øyet ikke drenerer ordentlig. Dette skaper et trykk i øyet som fører til skade på synsnerven som forbinder øyet med hjernen, noe som resulterer i synstap. Selv om det er uklart nøyaktig hvorfor dette skjer, kan faktorer som alder, familiehistorie, rasemessig bakgrunn og andre medisinske forhold som diabetes og nærsynthet øke risikoen. Tilstanden kan ramme mennesker i alle aldre, men er mest vanlig hos voksne.

Det finnes ulike typer grønn stær, og behandling vil avhenge av hvilken type pasienten har. Grønn stær kan ikke kureres, og det er ikke mulig å gjenopprette syn som allerede er tapt. Ytterligere synstap kan likevel forhindres ved hjelp av medikamenter og kirurgi. Hver grønn stær-pasient bør få livslang behandling for å sikre best resultat.

8 prosent
av all blindhet på verdensbasis er forårsaket av grønn stær

Hvordan behandles grønn stær?

Øyedråper

Den vanligste typen grønn stær behandles som regel med øyedråper som reduserer trykket i øyet. Det er nødvendig at behandlingen fortsetter gjennom hele livet til pasienten.

Kirurgi

Laserbehandling eller kirurgi kan rette problemet som opprinnelig forårsaket væskeoppsamling. Laserbehandling er relativt ukomplisert og tar vanligvis rundt 15 minutter.

Hva vi gjør

Sightsavers arbeider for å behandle og forebygge øyetilstander, inkludert grønn stær, i landene hvor vi jobber.

Utfordringen i de fleste afrikanske land er likevel at pasienter ofte ikke søker behandling for grønn stær før det er for sent å redde synet deres. Vi samarbeider derfor med en rekke partnere i afrikanske land for å introdusere pilotprogrammer, både for å forebygge og behandle grønn stær.  Vårt mål er å sørge for at diagnostisering og behandling av grønn stær inkluderes i eksisterende lokale øyehelsetjenester, slik at pasienter kan få behandling så raskt som mulig og synet deres kan reddes.

Om Sightsavers

Arbeidet vårt fokuserer på å forebygge og behandle unødvendig blindhet, bekjempe sykdom og fremme rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hva vi gjør

Din gave kan beskytte noens syn

STØTT OSS

Mer om glaukom

Gladys Atoo in her Doctor's uniform, smiles at the camera

Gladys’s historie

Gladys Atto er en ekte hverdagshelt – hun redder syn og bygger langsiktige øyehelsetjenester i Uganda. Hun er en av de talentfulle grå stær-kirurgene som har fått trening takket være støtte fra deg.

Carlitos smiles after receiving his new glasses.
sightsavers_news

Oppdateringer for januar: høydepunkter fra rundt om i verden

Nyheter om en lærer fra Nigeria som har fått opplæring i å undersøke øynene til elvene sine. Pluss oppdateringer fra Mosambik, Uganda og mer.

Naheed, Mahmoud og barnebarna deres smiler.
Sightsavers Reports

Naheeds historie

Naheed er en av de siste pasientene som ble operert som en del av Sightsavers’ Million Miracles-kampanje, som har samlet inn nok midler til å finansiere en million grå stær-operasjoner i landene hvor vi jobber.

Vil du høre fra oss via e-post?