STØTT OSS
Sightsavers Reports

Øyehelse og COVID-19:
Hva i har lært under pandemien

Fire pasienter venter på trakomoperasjon mens de opprettholder sosial avstand iført verneutstyr og ansiktsmasker.

Innvirkningen av COVID-19 for personer med synstap har vært ødeleggende. Ikke bare har de blitt forhindret i å tilbringe tid med de menneskene som står dem nærmest, men mange har også ikke fått tilgang til livsviktig behandling.

Da nedstengninger ble iverksatt tidlig i 2020, ble vi tvunget til å sette mye av arbeidet vårt på vent. Ettersom disse restriksjonene har lettet, har prioriteten vår vært å gjenoppta arbeidet raskt og trygt for å kunne gi sårt tiltrengte diagnoser og behandling, håndtere krisen og bygge et sterkere helsevesen for fremtiden.

Men pandemien er langt ifra over, og det er viktigere enn noen gang at vi kan feire viktigheten av syn og øke bevisstheten rundt global synshemming.

Under World Sight Day i oktober 2020, delte vi litt om hvordan noen av våre ansatte har tilpasset arbeidet sitt under pandemien. Ett år senere ser vi hvordan arbeidet deres har utviklet seg nå som vi har levd med COVID-19 i mer enn 18 måneder. Les historiene deres nedenfor.

Pasienter med ansiktsmasker danner en kø med god avstand foran et skrivebord.
I Bangladesh må alle besøkende følge retningslinjene for sosial avstand når de ankommer Sightsavers sine baser, for å redusere spredningen av COVID-19

Syeda Asma Rashida
Prosjektleder, Bangladesh

“COVID-19 har brakt mange utfordringer til våre øyehelseprogrammer. Det var en landsdekkende nedstengning fra mars 2020, og alle restriksjoner ble opphevet i august, så programmene våre har strevd med å nå målene og starte nye prosjekter ute i feltet. Likevel, så har vi jobbet hard for å utvikle vår måte å arbeide på.

“Vi har fulgt veiledningen fra Verdens helseorganisasjon og regjeringen i Bangladesh når det gjelder protokoller for øyebehandlinger, og vi har delt dette med våre partnere. Grunnet et tilleggsbudsjett fra Sightsavers har vi kunnet forsyne ansiktsmasker, hansker, personlig verneutstyr og alkoholbaserte desinfiseringsmidler. Våre nye retningslinjer gjelder på alle trinn, helt ifra venterommet til undersøkelsesrommet og videre.

“COVID-19 har også ført til at vi jobber virtuelt. Mange mennesker i Bangladesh hadde ingen erfaring med å jobbe med datamaskiner, så vi arrangerte IT-opplæring, noe som har forbedret alles ferdigheter. Dette er noe de vil ha bruk for lenge etter pandemien.

“Det er viktig at arbeidet vårt når de mest isolerte og sårbare menneskene. Våre partnersykehus har avhengige av frivillige fra samfunnet for å identifisere kataraktpasienter i deres område. Vi pleide å sette opp baser for synssjekk i nærheten av hjemmene, men myndighetene begrenset massesamlinger, så dette var ikke lenger mulig. Sivilkirurgen har nå gitt en muntlig godkjenning for at disse kan fortsette. Vi er forpliktet til å gjøre dette så trygt som mulig, så vi har også fått en skriftlig godkjenning for at basene våre kan starte opp igjen.

“Vårt arbeid har blitt mer synlig for sivilkirurgen under pandemien. Sivile kirurger utnevnes av myndighetene for hvert distrikt i Bangladesh. De fungerer som en helsesjef for sitt distrikt og er ansvarlige for helsetjenesteadministrasjonen. I to distrikter besøkte de våre partnersykehus for å overvåke renslighet og forholdsregler. Vi fikk positive tilbakemeldinger, som er et løft for oss og våre partnere.”

Tiangay Gondoe
Programansvarlig, Sierra Leone

“Siden august har Sierra Leone opplevd en drastisk reduksjon i antall nye COVID-19-tilfeller, og regjeringen har lettet på flere restriksjoner, inkludert det landsomfattende portforbudet (fra 11.00 til 05.00) og forbudet mot offentlige samlinger. Forebyggende COVID-19-tiltak, som sosial distansering og bruk av ansiktsmasker, håndheves fortsatt over hele landet.

“Men aktivitetene våre har tilpasset seg for å utfylle regjeringens arbeid mot COVID-19. Våre partnere har støttet og integrert aktiviteter i arbeidet sitt som fremmer bevissthet rundt COVID-19. For eksempel, så ble budskapet om å forhindre unngåelig blindhet tilpasset for også å inkludere informasjon om COVID-19-arbeidet. Våre utadrettede aktiviteter og øyeundersøkelser har vært en mulighet til å bevisstgjøre mennesker og spre informasjon om hygiene. Vi har også gitt veiledning og materiell vedrørende nødhjelp for de med nedsatt funksjonsevne til våre partnere, for å sikre at arbeidet deres ikke utelater noen.

“Å innlemme temaet øyehelse i COVID-19-meldinger betyr at det har dratt nytte av ekstra sosial markedsføring og sensibilisering. COVID-19 har økt bevisstheten rundt smitteforebygging og kontrolltiltak, og ett av resultatene har vært større vekt på hygiene og håndvask. Dette har begrenset spredningen av øyeinfeksjoner gjennom berøring og kontakt.”

Tre øyehelsearbeidere iført ansiktsmasker taler til de lokale landsbyboerne
I Sierra Leone har trakomundersøkelser i lokalsamfunn gitt muligheten til å dele informasjon om COVID-19.

Nana Ama Tiwaa-Boateng
Prosjektansvarlig, Ghana

“Til tross for Delta-varianten, har situasjonen i Ghana forbedret seg enormt de siste to månedene, og landet har nå mottatt nesten fem millioner doser med COVID-19-vaksiner. Så langt har mer enn én million mennesker fått sin første dose, og mer enn 700 000 er ferdigvaksinerte.

“Men vi jobber fortsatt med å stoppe spredningen av viruset og sikre at aktivitetene våre er trygge. Standard operasjonsprosedyrer er utviklet og personlig verneutstyr (PPE) som ansiktsmasker, hånddesinfeksjonsmidler, hansker og papirruller er levert til ulike steder for helsearbeid. Vi følger også strengt de nasjonale COVID-19-protokollene.

“Men dette har forårsaket noen forsinkelser i programmene våre på grunn av den tiden det tar å fullføre risikovurderinger og få tak i verneutstyr. I februar og mars 2021 var vi i stand til å utføre behandlinger for elveblindhet i 76 distrikter og vi nådde nesten 4 millioner mennesker gjennom Ghana Health Service. Vi trente 1772 helsearbeidere til å føre tilsyn med frivillige i samfunnet under administreringen av massemedisinering, noe som langt overgikk målet vårt på 1000 mennesker. Denne opplæringen inkluderte også informasjon om COVID-19-symptomer og forebyggende tiltak. Mer enn 12.000 distributører i området ble også gitt oppfriskningskurs i behandlingsdoser og opplæring i forholdsregler og symptomer på COVID-19.

“Måten vi jobber på har også endret seg. Før pandemien møttes vi hovedsakelig ansikt til ansikt til møter og workshops. Vi har imidlertid oppdaget at virtuelle workshops også gir resultater, og de har fordeler for pasientene og mottakerene våre. Pandemien har ført til at vi gjør ting annerledes slik at vi kan sikre at aktivitetene våre ikke bidrar til spredningen av viruset. Det har også vist oss viktigheten av å planlegge for uforutsette omstendigheter, og vi tror nå at vi er mer tilpasningsdyktige innfor fremtidige utfordringer.”

En gruppe helsearbeidere iført ansiktsmasker poserer for en fotograf foran et sykehus.
Kirurger og rådgivere fra den østre regionen i Ghana.

Barbara Anang Marok
Prosjektansvarlig øyehelse, Nigeria

“Rapporterte tilfeller av COVID-19 øker i Nigeria, men øyehelseprogrammer har tilpasset seg for å arbeide trygt under pandemien. Det oppfordres sterkt til håndvask eller bruk av alkoholbasert desinfeksjonsmiddel, og temperaturmålinger og bruk av personlig verneutstyr er obligatorisk. Kunnskap om COVID-19 er også en nøkkel, og prosjektteamet er forpliktet til å sikre at alle forholdsregler fortsatt tas.

“Dr. Amina Hassan Katsina, en pediatrisk oftalmolog ved det nasjonale øyesenteret, fortalte oss om utfordringene ved jobben. ‘Det er ikke behagelig å bruke briller, ansiktsskjerm og ansiktsmaske i tillegg til å bruke mikroskopet for å utføre operasjoner, ‘forklarte hun.’ Men jeg og medlemmer av teamet tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte oss selv og andre.’

“I løpet av det siste året har arbeidet med øyehelseprosjekter i Nigeria begynt å øke etter den kraftige nedgangen i 2020. Programmet har gått inn for å fylle hull og møte nye områder av etterspørsel. For eksempel er kirurgiske baser normalt ikke en del av prosjektet i Nigeria, som er finansiert av People’s Postcode Lottery. Men på grunn av nedstengningen vokste etterslepet av barn i behov av rask behandling. For å møte denne etterspørselen ble det organisert og satt opp en kirurgisk base så snart restriksjonene lettet. Dette er bare ett eksempel på at arbeidet vårt utvikler seg for å hjelpe mennesker som trenger øyehelsetjenester under COVID-19.”

En lege smiler til kamera inne på kontoret sitt.
Oftalmolog Dr. Amina Hassan Katsina har vært iført både ansiktsskjerm og ansiktsmaske når hun har behandlet pasienter.

Abrão Banqueiro Chale
Programansvarlig, Mozambique

“Den 24. september 2021 lettet presidenten på COVID-19-tiltakene, noe som inkluderte å la folk få være ute til kl. 23.00, gjenåpne skolene og tillate publikum på fotballkamper og teater. Vaksinasjonsprogrammet har også fungert godt, og leger, lærere, sjåfører og eldre har blitt prioritert. Den andre vaksinasjonsrunden pågår fortsatt.

“Siden 2020 har vi, på grunn av pandemien, tilpasset måten vi jobber på. Antallet kataraktoperasjoner ble redusert fra 120 operasjoner i uken til 90. Men for å holde tritt med etterspørselen, kjørte noen baser en ekstra uke og kunne gjennomføre 175 operasjoner i løpet av to uker.

“Forholdsregler for COVID-19 ble tatt og materiale ble distribuert til helsesentre. Dette inkluderte såpe, sperrebånd, informasjonsplakater, verneutstyr, masker, desinfiseringsgelé og bøtter for rengjøring. Helsearbeidere i lokalsamfunnet fikk med seg COVID-19-beskyttelsesutstyr da de begynte å gå fra dør til dør for å besøke pasienter, noe som unngikk store samlinger på sykehuset.

“Vi sørget også for at arbeidet vårt ikke utelot noen. Mer enn 200 familier med tilfeller av nedsatt funksjonsevne mottok bøtter, såpe og sperrebånd. Rundt 1000 personer med nedsatt funksjonsevne fikk ansiktsmasker.

“Det har vært et par ting vi har lært av pandemien. COVID-19 har lært oss alle viktigheten av et hygienisk og rent miljø, noe som har hatt en positiv innvirkning på øyehelsen. Vi har sett at alle har begynt å verdsette virtuelle kommunikasjonsmidler som Skype, Zoom, Microsoft Teams og WhatsApp. Disse verktøyene hjalp oss med å holde kontakten, men gjorde det også mulig for teamene våre å jobbe hjemmefra.

“Virtuelle medier som radio og TV ble enda viktigere som en måte å dele budskapene våre på. For Verdens synsdag i 2020 benyttet vi oss av dette og fremmet øyehelse sammen med to journalister fra de nasjonale TV-kanalene TVM og STV. For årets Verdens synsdag holder vi en utstilling av vitenskapelig arbeid på et helsesenter, og et sykehus er vertskap for et bildegalleri av aktivitetene på en base.”

Vil du vite mer om hva som pågår?

Flere historier

De siste nyhetene

Et kart over Den demokratiske republikken Kongo, med Kinshasa uthevet.

Democratic Republic of Congo

Vi samarbeider med den kongolesiske regjeringen for å beskytte lokalsamfunn mot forsømte tropiske sykdommer. Doner i dag for å bidra til å forvandle liv.

Et illustrert kart over Sudan, med Khartoum uthevet.

Sudan

Vi samarbeider med helsedepartementet i Sudan for å beskytte lokalsamfunn mot trakom. Doner i dag for å bidra til å forvandle liv.

Et illustrert kart over Kenya, med Nairobi uthevet.

Kenya

Vi samarbeider med partnere i Kenya for å forbedre øyehelse, bekjempe forsømte sykdommer og opprettholde rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Doner i dag for å bidra til å forvandle liv.