STØTT OSS
Vårappell

Vil du bryte ned barrierer?

Vi må nå jenter som Khadijah før de blir etterlatt. Vil du bidra til å forandre liv ved å gi en synsgave i dag?

Khadijah photographed outside her home in Sokoto.

Vil du gi en gave som gir fremtidsmuligheter til barn som Khadijah?

STØTT OSS

Grå stær er ikke bare en barriere for synet. For en ung jente som Khadijah er det også en barriere for utdanning og fremtidsmuligheter.

Grå stær er verdens vanligste årsak til blindhet. Manglende tilgang til øyekirurgi rammer særlig jenter. Hvorfor? Kostnadene ved behandling kan være uoppnåelige for mange familier i Afrika og Asia. Mange jenter jobber hjemme i stedet for inntektsbringende arbeid. Derfor blir de lavere prioritert av familien når det er vanskelig å betale for behandling. Svært få skoler har ressurser til å støtte jenter hvis synet svikter, og mangel på kvinnelig helsepersonell fører til at færre jenter får undersøkelser som kan avdekke synsproblemer.

Ni år gamle Khadijah satt i solskinnet utenfor hjemmet sitt i Sokoto, Nigeria. Hun prøvde hardt å fokusere på leksene. Men håndskriften var skjelven, selv om moren Shafa satt sammen med henne og hjalp til med å lede blyanten over siden.

Hadde læreren hennes, Shafa, blitt opplært i å undersøke barn for øyesykdommer, hadde Shafa kanskje oppdaget at Khadijah ikke kunne se med venstre øye. Øyesykdommen grå stær tåkela synet på øyet til Khadijah, og gjorde det vanskelig for henne på skolen. Fremtiden stod i fare.

Heldigvis: Khadijah fikk øyeoperasjon, takket være hjelp fra støttespillere som deg! I dag har hun noen av de høyeste karakterene i klassen sin, og har mulighet til å oppfylle drømmen om å bli lege.

Vi jobber målrettet for å gjøre øyehelse tilgjengelig for jenter, og gir kvinner nøkkelroller i våre samfunnsprosjekter. Vi har forpliktet oss til å hjelpe flere jenter som Khadijah, også i de mest avsidesliggende samfunnene. Men vi kan og vil gjøre enda mer!

Med din hjelp kan vi hjelpe flere jenter som Khadijah, og støtte familier som trenger hjelp for å ha råd til livsviktig øyepleie. Ved å gi en gave i dag bidrar du til å bryte lenkene som grå stær påfører rammede barn. Du gir jenter sjansen til større selvstendighet og fremtidsmuligheter.

Her og nå kan du hjelpe flere jenter med å få behandlingen de trenger, før synet går tapt. Vil du gi en gave som gir fremtidsmuligheter til barn som Khadijah?

Vil du hjelpe barn som Khadijah?

STØTT OSS