STØTT OSS
Sightsavers Reports

Å fange den urbane myggen: hvordan vår forskning bekjemper NTD-er

For å kunne bekjempe en sykdom, må en vite hvem som er rammet av den. I Liberia har vi studert mygg og testet barn for å se hvordan migrasjon påvirker spredningen av lymfatisk filariasis.

To kvinner står i et oversvømt område utenfor et hus, hvor de sjekker en myggfelle.

Ettersom bybefolkningen øker i Liberia på grunn av pågående migrasjon fra landlige områder, har Sightsavers-teamet i Monrovia utført viktig forskning for å bidra til å stanse spredningen av lymfatisk filariasis.

Lymfatisk filariasis (LF) er en forsømt tropisk sykdom (NTD) som overføres ved bitt av en infisert mygg. Hvis infeksjonen ikke behandles, kan den påvirke lymfesystemet, forårsake forstørrede kroppsdeler og smertefull funksjonshemning. Sammen med det liberiske helsedepartementet satte Sightsavers fokus på å oppdage utbredelsen av sykdommen i Monrovia, hvor LF ikke hadde blitt behandlet før.

Tidligere har LF i stor grad vært knyttet til landlige områder, blant annet på grunn av de praktiske og økonomiske utfordringene med å takle sykdommen i urbane omgivelser, inkludert størrelsen på behandlingsområdet, befolkningsspredning og ulike livsstilsmønstre. Men etter hvert som migrasjonen til tettsteder og byer øker, øker også risikoen for at LF oppstår i disse tettbygde områdene. Der det er økt migrasjon, blir det vanskeligere å forstå smitte og prevalens.

Deltakere som mottar opplæring i blødprøvetaking.

Om vår forskning

Sightsavers har uavhengig forskningsstatus. Vi bruker bevisene vi genererer for å forme programmene våre.

Les forskningen på nettet
To kvinner står utenfor et hus for å sjekke en myggfelle.
Forskere Rose og Fatmata samlet mygg i regntiden i nordvestlige Liberia. Myggen ble deretter ført til laboratoriet for å bli testet for LF.

Abakar Gankpala, Sightsavers’ forskningskoordinator under prosjektet, deler utfordringene som kan oppstå med migrasjon i kampen for å eliminere NTD-er. “Hvis du bor i et landlig område og du konsekvent har blitt bitt av mygg som sprer LF, og så flytter du til byen og blir bitt av andre mygg, de vil få LF-parasitten fra blodet ditt og spre sykdommen til andre.”

Parasittiske ormer, som forårsaker LF, kan leve i mennesker i en årrekke. Hvis folk i urbane områder tester positivt, er det ikke nødvendigvis en indikasjon på at LF blir overført der.

Sightsavers’ liberiske forskningsteam gir aldri opp og har skapt to metodologier for å avgjøre om LF er utbredt i Monrovia eller ikke: skolebaserte screeninger av elever som ble født i byen, og samling og testing av mygg for å finne ut om de bærer parasittene som forårsaker LF.

“Hvis du flytter til byen og blir bitt av andre mygg, vil de få LF-parasitten fra blodet ditt og spre sykdommen til andre.”

En mann sitter ved et bord med forskningsskjemaer foran seg, mens en kvinne, som står ved siden av ham, viser ham noen dokumenter. En gruppe barneskolebarn venter ved bordet og ser på.
Laboratorietekniker Anthony tok blodprøver fra elever på en skole i Johnsonville, nær Monrovia, for å se etter LF.

Steg 1: Opplæring av helsearbeidere og screening av skolebarn

Før screeningen av elevene begynte, ble en opplæringstime for blodprøvetaking organisert for helsearbeidere i lokalsamfunnet. Formålet: Å lære dem 1) hvordan de skal samle inn samtykke fra elevene og foreldrene deres, 2) å utføre blodprøvetakingen trygt og nøyaktig (hvor en tar en dråpe blod og bruker den på en filariasis test-strip), og 3) å kunne lese resultatene og merke og administrere prøvene.

I løpet av seks måneder ga mer enn 1800 barn i alderen ni til 14 år, som ble født i Monrovia, en blodprøve for å finne ut om de var smittet av parasittene, også kjent som filaria, som forårsaker LF. Ved å fokusere på barn som hadde tilbrakt livet i byen, kunne forskerne identifisere om overføringen hadde skjedd lokalt.

Helsearbeider Rob Dennis, som hjalp til med å utføre screeningen på en skole i Johnsonville, nær Monrovia, sa: “Vi har testet 14 barn. De har kommet med foreldrene for å ta prøven, og så langt har ingen testet positivt.”

“Vi har testet 14 barn, og så langt har ingen testet positivt.”

En helsearbeider iført operasjonshansker tar en blodprøve fra en skoleelev.
For å gjennomføre prøven tok helsepersonell en dråpe blod og påførte den på en filariasis test-strip.

Totalt ble det gjennomført 106 skolebaserte screeninger på tvers av de fire helsedistriktene i byen. Resultatene viste at 96 elever testet positivt. Alle barna som hadde positivt resultat ble henvist til behandling. Hvis det fanges tidlig, kan LF behandles med en kombinert dose på to medisiner gitt hvert år til personer i høyrisikoområder.

Abraham Nyenswah, den nasjonale lymfatiske filariasis-koordinatoren for helsedepartementet i Liberia, sier: “Forskningen er svært viktig for eliminering av lymfatisk filariasis. Den vil informere oss om det er pågående overføring av sykdommen eller ingen overføring i det hele tatt. Den forteller oss om vi gjør betydelige fremskritt gjennom masselegemiddeladministrasjon eller om vi trenger å endre implementeringsstrategiene våre.”

Resultatene av de skolebaserte screeningene identifiserte en utbredelse av lymfatisk filariasis i Monrovia, og dette har hjulpet helsedepartementet med å fastslå at det er behov for massemedisinering for å behandle sykdommen i området.

“Forskningen forteller oss om vi gjør fremskritt eller om vi trenger å endre våre strategier.”

En stor gruppe smilende barn samles til gruppebilde utenfor skolen sin.
Ved å teste skolebarn som har tilbrakt livet i byen, kunne forskerne se om LF ble spredt lokalt.

Steg 2: Samle inn mygg i lokalsamfunnet

Det andre elementet i teamets forskning var å finne ut om mygg i lokalsamfunnet bærer parasitten som sprer LF. Mygg har kort levetid (mindre enn tre måneder), avler lokalt og har en tendens til å forbli i området der de ble født. Dette betyr at hvis urbane mygg har parasittene, er folk potensielt utsatt for lokal overføring.

I løpet av en seks måneders periode satte forskningsteamet opp 267 myggfeller hjemme hos befolkingen i lokalsamfunnet i to helsedistrikter i Monrovia. Forskningen ble utført i regntiden, da det gir det perfekte klimaet for mygg å avle.

Entomologer og samfunnsforskere i utpekte lokalsamfunn fikk oppgaven med å sette opp feller i og utenfor hus og deretter samle inn myggen.

“Det har vært veldig utfordrende fordi det er regntid og det er store oversømmelser.”

Rose Washington, en entomolog fra det liberiske helsedepartementet og forsker på prosjektet, delte sine erfaringer: “Det har vært veldig utfordrende fordi det er regntid og det er store oversvømmelser. Jeg må bruke støvler og stå i dypt vann for å samle inn myggen. Men folk i lokalsamfunnet har vært så vennlige og imøtekommende, og de er glade for å være en del av prosjektet.”

I Kpelleh-distriktet i Monrovia er Joe en av mange samfunnsmedlemmer som gikk med på å ha en myggfelle festet til huset sitt. “Før dette prosjektet så jeg folk med LF, men jeg visste ikke hvordan de fikk det,” forklarte han. “Det vil være helsenyttig [for oss å delta] fordi myggene kan bringe sykdommer til lokalsamfunnene våre.”

Joe smiler mens han ser bort fra kameraet.
Joe er en av mange i lokalsamfunnet som har hatt myggfeller på huset sitt.
Fire forskere jobber ved et stort bord med prøver og papirer foran seg.
Entomologer fra det liberiske helsedepartementet analyserte myggene samme dag som de ble samlet inn.

Steg 3: Teste mygg i laboratoriet

Når myggene hadde blitt samlet inn fra fellene sine, ble de brakt til laboratoriet for identifikasjon og testing. “Myggene blir brakt inn levende, men det første vi gjør er å få dem til å sove: vi vil ikke at de skal rømme,” forklarer Abakar. “Så kategoriserer forskerne dem.”

Først skiller forskerne myggene etter kjønn, ettersom bare hunner sprer LF ved å ta blod. Hunnene separeres deretter ytterligere etter abdominal tilstand: gravid, semi-gravid, matet og umatet. Deretter blir de inspisert og testet for å finne ut om de bærer på parasitten som forårsaker sykdommen.

“Denne forskningen er spesiell: den kommer til å bygge kapasitet for liberiske entomologer og laboratorieteknikere fordi alt kan gjøres her,” sier Abakar. “Vi har trent folk som nå trygt kan identifisere en mygg, dens art, om den er matet eller umatet, og deretter hvordan de skal behandle myggene og teste dem for sykdommen.”

Den gode nyheten er…

Parasittene ble ikke oppdaget i fangede mygg under dette prosjektet, noe som indikerer at risikoen for spredning av LF lokalt i Monrovia er lav. Men det faktum at det er en utbredelse av LF blant en rekke byfødte elever gjør at fortsatt screening og massemedisinering må skje her.

Mer oppfølgingsarbeid planlegges av Sightsavers-teamet. Forskningen som allerede er utført blir brukt til å informere utviklingen av en standardisert og anbefalt protokoll for å iverksette lignende tiltak i andre urbane områder i den vestafrikanske regionen hvor det er voksende urbane befolkninger og pågående migrasjon fra landlige områder.


Bilder © John Healey

Et nærbilde av en manns hender som inspiserer mygg under et mikroskop.
I laboratoriet separeres mygg etter kjønn, type og abdominal tilstand før de testes.
En gruppe mannlige og kvinnelige forskere samles rundt et bord hvor det er papirer og mikroskoper.
Forskningsteamet ved laboratoriet følger med på mygginnsamlingen.

Vil du vite mer om hva som pågår?

Flere historier

Nye historier

Nora lærer Glory, en av elevene sine, hvordan man regner.
Sightsavers Reports

Vi skal... sørge for at førskoler er inkluderende

I Malawi jobber vi med partnere for å sikre at små barn med nedsatt funksjonsevne kan lære, leke og utvikle seg sammen med jevnaldrende.

Lær om sykdommen
Sightsavers Reports

Hvordan Mali overvant tre store utfordringer og eliminerte trakom

Sightsavers’ Boubacar Morou Dicko deler hindringene Mali møtte på veien mot å eliminere trakom, og hvordan landet klarte å overvinne dem.

Et nærbilde av en kvinne som får øynene undersøkt for trakom.
Sightsavers Reports

Trakomeliminering i Benin: “All smerte var borte. Det var som et mirakel!”

Benin er det nyligste landet til å eliminere trakom som fører til blindhet. Her møter vi mennesker som har blitt forvandlet, og de som bidro til å eliminere sykdommen.