STØTT OSS

Funksjonsnedsettelser

Nora lærer Glory, en av elevene sine, hvordan man regner.

Vi skal... sørge for at førskoler er inkluderende

I Malawi jobber vi med partnere for å sikre at små barn med nedsatt funksjonsevne kan lære, leke og utvikle seg sammen med jevnaldrende.

En kvinne sitter og snakker i en mobiltelefon.

Sightsavers vinner Zero Project-prisen for program som arbeider for politisk deltakelse

Prisen ble delt ut for vårt inkluderingsprosjekt. Prosjektet fremmer rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne til å delta i det sivile og politiske liv i Kamerun og Senegal.

Jeniffer er en av flere bønder med nedsatt funksjonsevne som deltok i et Inclusive Futures-prosjekt finansiert av britisk bistand. Dette prosjektet utvides med finansiering fra USAID. © East African Breweries Ltd

Sightsavers og partnere lanserer et inkluderings- og arbeidsrettighetsprogram til 6 millioner USD

Global Labor Program, en del av Inclusive Futures-initiativet, har som mål å øke inkluderingen av mennesker med nedsatt funksjonsevne og å forbedre arbeidstakerrettighetene i to store kenyanske firmaer.

Elevene sitter foran bærbare datamaskiner ved pulter i et klasserom. I forgrunnen står en lærer ved siden av en elev og gir instruksjoner.

IT Bridge-akademiet: Hva er det neste for studentene?

I Kenya ser studenter som har studert IT som en del av et Sightsavers-initiativ nå frem til eksamen, praksis og fremtidige karrierer.

En metalltallerken full av indisk mat.

Indira Rasoi: et kjøkken som utgjør en forskjell

I Rajasthan i Nord-India driver mennesker med funksjonsnedsettelser et fantastisk initiativ som lager billig, fersk mat til lokalsamfunnet.

Sightsavers tilgjengelighetverktøy: en hvit og gul boks med håndtak, med tekst 'Accessibility standards and audit pack, produced by Sightsavers'.

Sightsavers vinner Zero Project-prisen for tilgjengelighetsverktøy

Sightsavers vant innovasjonsprisen for sine tilgjengelighetsstandarder og revisjonsverktøy, som bidrar til å forbedre helsetjenester for mennesker med funksjonshemminger.

Fire personer sitter på en scene foran et bakteppe med ordene

Global Disability Summit: Hvordan sørge for at løfter fører til forandring

Sightsavers medarbeider Tichafara Chisaka forklarer hvordan det kommende toppmøtet gir en mulighet til å øke innsatsen og gjøre fremskritt innen inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser.

Et panel med seks talere sitter på scenen under Global Disability Summit i 2018.

The Global Disability Summit: Synspunkt fra Pakistan og Kenya

Våre team i Pakistan og Kenya snakket med organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser om deres forhåpninger til kommende Global Disability Summit.

En jente fra Senegal leser punktskrift i klasserommet.

Equal World campaign lanserer opprop i forbindelse med Global Disability Summit

Equal World-oppropet oppfordrer globale beslutningstakere å delta på Global Disability Summit og gjøre ambisjonsrike løfter for en mer inkluderende verden.

Gertrude Oforiwa Fefoame snakker i mikrofon

Sightsavers’ Gertrude Oforiwa Fefoame mottar kvinnepris

Getrude har blitt anerkjent på World Blindness Summit 2021 for sitt arbeid med sosial inkludering og rettigheter for funksjonshemmede.