STØTT OSS

Equal World campaign lanserer opprop i forbindelse med Global Disability Summit

Sightsavers’ Equal World kampanjen for funksjonshemmedes rettigheter har lansert en underskriftskampanje som ber regjeringer og globale organisasjoner iverksette tiltak for inkluderende utvikling på Global Disability Summit som arrangeres i Norge i februar 2022.

Global Disability Summit, arrangert av regjeringene i Norge og Ghana samt International Disability Alliance, har som mål å møte de globale behovene til mennesker med funksjonshemminger, og sikre at de er integrert i politikk og lover. Det er verdens største møtepunkt for funksjonshemmede, regjeringer, internasjonale byråer, veldedige organisasjoner og bedriftsledere. Det er en viktig anledning for regjeringer og organisasjoner til å implementere FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (UNCRPD).

Equal World-oppropet oppfordrer globale beslutningstakere til å delta på toppmøtet, samråde og engasjere seg med organisasjoner for mennesker med funksjonshemminger, og foreta ambisiøse, oppnåelige forpliktelser som fremmer inkludering.

Tessa Murphy, internasjonal arrangementsansvarlig i Sightsavers, uttaler: “Global Disability Summit-toppmøtet er en unik mulighet til å adressere ulikhet og fremme funksjonshemmedes rettigheter – men for at det skal skje, må regjeringer og internasjonale organisasjoner ikke bare delta, men sikre at det resulterer i sterke og finansierte forpliktelser for inkludering. Det er også viktig at stemmene til funksjonshemmede og deres representative organisasjoner blir hørt og tatt i betraktning før og under toppmøtet.”

En ung jente står foran en vegg som viser punktskrift alfabetet.

En inkluderende verden nå!

Gjør noe av betydning. Skriv under vårt digitale opprop i forbindelse med Global Disability Summit.

Signer på oppropet

Se alle nyhetsartikler

Nyheter fra Sightsavers

Flere nyheter

Arif og moren hans sitter på en seng og prater.
sightsavers_news

Sightsavers Bangladesh markerer 50-årsjubileum

Sightsavers begynte å jobbe i Bangladesh i 1973 for å diagnostisere og behandle mennesker for grå stær, som er en av de vanligste øyelidelsene i landet.

Nora lærer Glory, en av elevene sine, hvordan man regner.
Sightsavers Reports

Vi skal... sørge for at førskoler er inkluderende

I Malawi jobber vi med partnere for å sikre at små barn med nedsatt funksjonsevne kan lære, leke og utvikle seg sammen med jevnaldrende.

Lær om sykdommen
Sightsavers Reports

Hvordan Mali overvant tre store utfordringer og eliminerte trakom

Sightsavers’ Boubacar Morou Dicko deler hindringene Mali møtte på veien mot å eliminere trakom, og hvordan landet klarte å overvinne dem.