STØTT OSS
Sightsavers Reports

“Jeg blir glad fordi min innsats fremmer øyehelse til alle”

Mercia feirer synet med en trakompasient etter å ha fjernet bandasjene fra operasjonen.

Mercia Cumaio fra Mosambik har jobbet i Sightsavers i ni år. Hun er spesielt engasjert i kampen for å eliminere trakom, og promoterer viktigheten av øyehelse.

Mercia er leder for øyehelse-prosjektene i Nampula-regionen i nordøstlige Mosambik. I dette området bor det om lag seks millioner mennesker, mange av disse er bosatt i landsbygder som er vanskelig å nå fordi det finnes få veier.

I disse områdene kan det være utfordrende for innbyggerne å få hjelp til problemer med øyne og syn. Samtidig utgjør disse bygdesamfunnene hjemmet til nesten 70% av alle som trenger behandling for trakom.

En bil kjører gjennom krevende terreng for å nå landsbyer som ligger i øde områder i Nampula, Mosambik.

Da Mercia begynte å jobbe i Nampula var trakom et stort problem. «Det fantes ikke tilbud om kirurgisk behandling til mennesker med alvorlig grad av trakom. Færre enn ti personer ble operert i året,» forteller hun. Men takket være Dronning Elizabeth’s diamantjubileumsstiftelse og deres satsing på tiltak mot trakom, ble situasjonen totalforandret.

«Antall tilfeller av trakom har sunket i tre regioner, og over 1500 personer har fått behandling,» forteller hun. «Det gjør meg virkelig stolt å vite at vi har arbeidet hardt og hjulpet mange mennesker som ikke ville fått behandling gjennom det ordinære helsesystemet.»

«Det er veldig viktig å eliminere trakom. Dersom smittede ikke får hjelp i tide, kan sykdommen medføre at man mister synet resten av livet. Blindhet fører ofte til at pasienten isoleres fra familie og lokalsamfunn og fanges i vedvarende fattigdom. Å eliminere trakom vil gi bedre livskvalitet. Vår innsats har endret hvordan folk ser på øyehelse, og har fått flere til å oppsøke hjelp for synsproblemer.»

«Jeg liker aller best å se gleden til en pasient etter en synsreddende operasjon.»

Mercia feirer synet med en trakompasient etter å ha fjernet bandasjene fra operasjonen.
Mercia sammen med en trakompasient etter kirurgisk behandling: Nå kunne hun se for første gang på mange år etter at bandasjene ble fjernet.

Hva inspirerte Mercia til å jobbe med øyehelse? Hun forteller om en opplevelse fra tenårene der hun ble vitne til at blinde ble plaget av andre grunnet synshemmingen. «Den situasjonen fikk meg til å innse hvor hardt samfunnet noen ganger behandler mennesker som ikke kan se. Det ga meg et ønske om en yrkeskarriere der jeg kunne skape positive forandringer i andres liv».

Mercia arbeider for at alle skal ha tilgang til øyehelsetjenester av god kvalitet i regionen sin Nampula. Målet hennes er at ingen blir blind av årsaker som kunne vært unngått, og at øyehelse prioriteres av myndighetene.

«Jeg liker å vite at arbeidet mitt gir bedre øyehelse for alle, deriblant kvinner samt mennesker med funksjonshemminger og andre marginaliserte grupper. Alt dette bidrar til å bekjempe fattigdom og fremme en bedre fremtid.»

Trakompasient Maria Fonte gir Mercia en god klem etter at bandasjene ble fjernet i etterkant av operasjonen hennes.

“Alt arbeidet vårt, alt vi gjør – det er virkelig verdt det når vi ser folk smile!”

Trakompasient Maria Fonte gir Mercia en god klem etter at bandasjene ble fjernet i etterkant av operasjonen hennes.

Lær mer om vår innsats for å redde syn

Mer om øyehelse

Flere historier

Dr Agatha Aboe ler under samtale med lokalbefolkning ute i felten.
Sightsavers Reports

Agathas historie

Dr Agatha Aboe, fra Ghana, har jobbet hos Sightsavers i 10 år. Hun er ekstremt dedikert til å eliminere den forsømte tropiske sykdommen trakom som fører til blindhet.

A mother helps her daughter with some school work.
Sightsavers Reports

Khadijahs historie

Seks år gamle Khadijah fikk problemer på skolen fordi hun ikke var i stand til å gjøre skolearbeidet sitt. Men etter en øyeoperasjon kan hun nesten ikke vente med å lære å lese og skrive.

Mwiza sitter utenfor hjemmet sitt og ser trist ut.
Sightsavers Reports

Mwizas historie

Som mange andre åtteåringer elsker Mwiza å spille fotball og leke med bestevennen sin. Men han har trakom, og uten behandling står han i fare for å miste synet.