STØTT OSS
Sightsavers Reports

“Jeg blir glad fordi min innsats fremmer øyehelse til alle”

Mercia feirer synet med en trakompasient etter å ha fjernet bandasjene fra operasjonen.

Mercia Cumaio fra Mosambik har jobbet i Sightsavers i ni år. Hun er spesielt engasjert i kampen for å eliminere trakom, og promoterer viktigheten av øyehelse.

Mercia er leder for øyehelse-prosjektene i Nampula-regionen i nordøstlige Mosambik. I dette området bor det om lag seks millioner mennesker, mange av disse er bosatt i landsbygder som er vanskelig å nå fordi det finnes få veier.

I disse områdene kan det være utfordrende for innbyggerne å få hjelp til problemer med øyne og syn. Samtidig utgjør disse bygdesamfunnene hjemmet til nesten 70% av alle som trenger behandling for trakom.

En bil kjører gjennom krevende terreng for å nå landsbyer som ligger i øde områder i Nampula, Mosambik.

Da Mercia begynte å jobbe i Nampula var trakom et stort problem. «Det fantes ikke tilbud om kirurgisk behandling til mennesker med alvorlig grad av trakom. Færre enn ti personer ble operert i året,» forteller hun. Men takket være Dronning Elizabeth’s diamantjubileumsstiftelse og deres satsing på tiltak mot trakom, ble situasjonen totalforandret.

«Antall tilfeller av trakom har sunket i tre regioner, og over 1500 personer har fått behandling,» forteller hun. «Det gjør meg virkelig stolt å vite at vi har arbeidet hardt og hjulpet mange mennesker som ikke ville fått behandling gjennom det ordinære helsesystemet.»

«Det er veldig viktig å eliminere trakom. Dersom smittede ikke får hjelp i tide, kan sykdommen medføre at man mister synet resten av livet. Blindhet fører ofte til at pasienten isoleres fra familie og lokalsamfunn og fanges i vedvarende fattigdom. Å eliminere trakom vil gi bedre livskvalitet. Vår innsats har endret hvordan folk ser på øyehelse, og har fått flere til å oppsøke hjelp for synsproblemer.»

«Jeg liker aller best å se gleden til en pasient etter en synsreddende operasjon.»

Mercia feirer synet med en trakompasient etter å ha fjernet bandasjene fra operasjonen.
Mercia sammen med en trakompasient etter kirurgisk behandling: Nå kunne hun se for første gang på mange år etter at bandasjene ble fjernet.

Hva inspirerte Mercia til å jobbe med øyehelse? Hun forteller om en opplevelse fra tenårene der hun ble vitne til at blinde ble plaget av andre grunnet synshemmingen. «Den situasjonen fikk meg til å innse hvor hardt samfunnet noen ganger behandler mennesker som ikke kan se. Det ga meg et ønske om en yrkeskarriere der jeg kunne skape positive forandringer i andres liv».

Mercia arbeider for at alle skal ha tilgang til øyehelsetjenester av god kvalitet i regionen sin Nampula. Målet hennes er at ingen blir blind av årsaker som kunne vært unngått, og at øyehelse prioriteres av myndighetene.

«Jeg liker å vite at arbeidet mitt gir bedre øyehelse for alle, deriblant kvinner samt mennesker med funksjonshemminger og andre marginaliserte grupper. Alt dette bidrar til å bekjempe fattigdom og fremme en bedre fremtid.»

Trakompasient Maria Fonte gir Mercia en god klem etter at bandasjene ble fjernet i etterkant av operasjonen hennes.

“Alt arbeidet vårt, alt vi gjør – det er virkelig verdt det når vi ser folk smile!”

Trakompasient Maria Fonte gir Mercia en god klem etter at bandasjene ble fjernet i etterkant av operasjonen hennes.

Lær mer om vår innsats for å redde syn

Mer om øyehelse

Flere historier

Nora lærer Glory, en av elevene sine, hvordan man regner.
Sightsavers Reports

Vi skal... sørge for at førskoler er inkluderende

I Malawi jobber vi med partnere for å sikre at små barn med nedsatt funksjonsevne kan lære, leke og utvikle seg sammen med jevnaldrende.

Lær om sykdommen
Sightsavers Reports

Hvordan Mali overvant tre store utfordringer og eliminerte trakom

Sightsavers’ Boubacar Morou Dicko deler hindringene Mali møtte på veien mot å eliminere trakom, og hvordan landet klarte å overvinne dem.

Et nærbilde av en kvinne som får øynene undersøkt for trakom.
Sightsavers Reports

Trakomeliminering i Benin: “All smerte var borte. Det var som et mirakel!”

Benin er det nyligste landet til å eliminere trakom som fører til blindhet. Her møter vi mennesker som har blitt forvandlet, og de som bidro til å eliminere sykdommen.