STØTT OSS

Ny undersøkelse: Over en milliard mennesker har synshemminger som kan unngås

En helsearbeider undersøker øynene til en kvinne.

Minst en milliard mennesker over hele verden har nedsatt syn som kan forebygges eller behandles, viser nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHOs første verdensrapport om øyehelse ble publisert i forbindelse med verdens synsdag 10. oktober. Rapporten anslår at 2,2 milliarder mennesker er rammet av en eller annen form for synshemming. I lys av en økende andel eldre mennesker, anslår WHO at disse tallene vil øke dramatisk. Samtidig anslås det av halvparten av tilfeller med sterkt nedsatt synsevne kan forebygges eller behandles.

Juliet Milgate, direktør for politikk og rettigheter i Sightsavers uttalte: «WHO lanserer rapporten om øyehelse på et svært viktig tidspunkt. Det har blitt gjort betydelige fremskritt innen global øyehelse, men det gjenstår fremdeles store utfordringer. Rapporten understreker at det er vesentlige behov som ikke er adresser; en stor andel av verdens befolkning får rett og slett ikke hjelpen de trenger.»

«Rapporten er et opprop til felles global innsats,» mener Milgate. «Vi håper dette arbeidet vil føre til større bevissthet, styrke politisk vilje og resultere i bedre øyehelse for alle, spesielt de særlig sårbare gruppene.»

Mange av årsakene til nedsatt syn kan forebygges eller behandles gjennom enkle og rimelige metoder, slik som grå stær operasjoner, øyesjekk og briller.

Sightsavers’ internasjonale leder Caroline Harper uttalte: «Sightsavers er glade for at WHO nå har lansert «Verdensrapport om øyehelse» og gratulerer med innsatsen som ligger til grunn for dette viktige arbeidet. Vi vet ut ifra rapporten og egen erfaring at de tyngste byrdene av manglende øyehelse faller på lavinntektsland samt underprioriterte befolkningsgrupper som kvinner, personer med funksjonshemminger, mennesker bosatt i landsbygder samt urbefolkninger.»

Harper understreker menneskets helserettigheter: «Alle har rett på tilgang til helsetjenester, uavhengig av hvor de er født, hvor de bor og hvor mye penger man har. Det verdensvide arbeidet til Sightsavers beviser at det er fullt mulig å styrke helsetjenester i samarbeid med lokale myndigheter og partnere.

Les oppsummering av rapporten (PDF)

Les fullversjon av rapporten

Les tilrettelagt utgave av fullversjonen.

Lær mer om rapporten: The International Agency for the Prevention of Blindness.

Sightsavers sin innsats for å beskytte syn

Vi arbeider for å forebygge blindhet og redde synet til noen av verdens mest sårbare grupper.

Se alle nyhetsartikler

Nyheter fra Sightsavers
En kvinne betrakter kunst som oppløses i et kunstgalleri
sightsavers_news

BLINK utstilling vinner Global design-pris

Den interaktive fotoutstillingen som gjenga en kunstnerisk fremstilling av synstap fra øyesykdommen trakom, har fått en internasjonal pris.

Folk sitter ute i smågrupper og lytter til en veileder.
sightsavers_news

Hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne i India under COVID-19

Medarbeidere i Sightsavers India sørger for at ingen skal overses eller uteglemmes grunnet funksjonshemming eller kjønn i forbindelse med pandemien.

En mann og kvinne står utenfor før oppstarten av undersøkelser i forbindelse med kartlegging av elveblindhet.
sightsavers_news

Kartlegger elveblindhet i Mosambik

Møt Clécio og Silvia, den dynamiske duoen som hjelper Sightsavers å kartlegge elveblindhet i Mosambik.