STØTT OSS
sightsavers_news

Oppdateringer for februar: høydepunkter fra rundt om i verden

En kartleggingsundersøkelse for elveblindhet gir positive resultater i Mosambik, pluss nyheter fra Guinea-Bissau, Pakistan og Burkina Faso.

En kartleggingsundersøkelse for elveblindhet gir positive resultater i Mosambik.

Mosambik

Den aller første kartleggingsundersøkelsen i Mosambik, som tar sikte på å vurdere forekomsten av sykdommen i landet, viser seg å være veldig vellykket.

Prosjektet, som finansieres av Bill and Melinda Gates Foundation, bruker moderne teknikker for å samle inn data og blodprøver fra medlemmer i lokalsamfunnet. En tekniker samler blod ved å gjøre et lite stikk i fingeren. Blodet blir så overført til et spesielt filterpapir som så blir sendt til et laboratorium for resultater. Innsamleren henter data via en sikker mobilapp som bruker strekkoder for å linke deltakere med testresultater.

En av de frivillige teknikerne i programmet er Clécio, som jobber som biolog i helsedepartementet. “Jeg er glad for å være en del av dette prosjektet. Jeg tror prosjektet vil ha en positiv innvirkning – uansett hva som skjer vil det være veldig positivt,” sier han.

“Jeg tror innvirkningen vil være enorm ettersom vi kan hjelpe mange mennesker. Med denne kartleggingen vil vi vite hvilke skritt vi skal ta videre. Hvis sykdom blir avdekket, kan vi følge opp med behandling.”

Clécio forklarer hvordan sykdommen kan føre til mye stigmatisering for mennesker. “Siden mesteparten bor i landlige områder, spesielt lokalsamfunnet, er de avhengig av landbruk. Så om noen har sykdommen kan de ikke lenger drive landbruk fordi de blir svakere og svakere.”

Han sier at reaksjonene har vært veldig positive i lokalsamfunnet hans. “Det er ikke mange som har hatt spørsmål rundt det å ta blodprøve. Noen har vært redd for å bli stukket i fingeren, men det er alt. Ingen problemer i det hele tatt.”

“Jeg tror det er viktig for Mosambik å eliminere elveblindhet fordi, bortsett fra å snakke om eliminering, vil det også bidra til utviklingen i landet. Det er mange forsømte tropesykdommer i landet, og de har vært en negativ påvirkning i Mosambiks utvikling.”

Clécio smiler etter han har fullført en dag med undersøkelser for kartleggingsprosjektet for eliminering av elveblindhet.
Clécio smiler etter han har fullført en dag med undersøkelser for kartleggingsprosjektet for eliminering av elveblindhet i Cemente, Mosambik.

Guinea-Bissau

Idalina er en av våre ekstremt hardtarbeidende samfunnsstyrte distributører (CDD) som er dedikert til å bekjempe schistosomiasis i lokalsamfunnet hennes i Biombo, Guinea-Bissau.

I tillegg til å arbeide som lærer og se etter de seks barna sine, bidrar hun med å levere livsviktige medisiner som hjelper å bekjempe forsømte tropesykdommer som en del av et Sightsavers-prosjekt.

Skoledirektør Idalina brukte sine egne sparepenger til å bygge en skole i lokalsamfunnet sitt i 2017. Nå er det 87 barn pluss lærer på skolen hennes. Så når lokalsamfunnet fikk i oppgave å velge en frivillig til å distribuere medisiner, var Idalina et naturlig valg. Hun sier lokalsamfunnet stoler på henne, og at det er grunnen til at de valgte henne.

Det er medfølelsen og omtanken for lokalsamfunnet som først og fremst motiverer henne til å jobbe som samfunnsstyrt distributør. I 1996 var det en malariaepidemi i lokalsamfunnet hennes og mange døde. Hun var bare 14 år gammel på det tidspunktet, men det påvirket henne enormt, og siden da har hun vært dedikert til å hjelpe lokalsamfunnet sitt. I fjor var det bare tre tilfeller av malaria i lokalsamfunnet, takket være det harde arbeidet hun og andre gjør. “Vi må ofre oss selv for felleskapets beste. Hvis vi ikke hjelper, kan det neste offeret være et medlem av vår egen familie,” sier hun.

Hun begynte å jobbe som samfunnsstyrt distributør i 2010. I tillegg til dette prosjektet, engasjerer hun seg også i andre helsesaker, inkludert HIV, tuberkulose, malaria og familieplanlegging.

Hun mener selv at kjønnet hennes ikke påvirker evnen til å gjøre jobben sin, få tilgang til husstander eller å bli hørt i samfunnet. Lokalsamfunnet aksepterer både mannlige og kvinnelige frivillige, men hun tror at folk er mer komfortable med å snakke med en kvinne om helseproblemene sine. Ifølge Idalina er det færre kvinnelige samfunnsstyrte distributører på grunn av at de ofte har lavere utdanningsnivå i regionen hvor hun bor. I området hvor hun jobber er det elleve samfunnsstyrte distributører, men bare to av dem er kvinner.

“Jeg føler meg verdsatt som samfunnsstyrt distributør, ikke bare av lokalsamfunnet, men også av familien min,” legger hun til.

Idalina med babyen sin.
Idalina er fast bestemt på å eliminere schistosomiasis i lokalsamfunnet sitt.

Pakistan

I Pakistan har Sightsavers vært involvert i en rekke ulike prosjekter og arrangementer for å støtte arbeidet vi gjør i kampen for funksjonshemmedes rettigheter.

Vi slo oss sammen med enheten for bærekraftige utviklingsmål ved departementet for planutvikling og reformer, FNs utviklingsprogram og Social Education Development Association for å utvikle informasjonsmateriell som er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi oversatte målene for bærekraftig utvikling til urdu, blindeskrift og tegnspråk for å opprettholde mennesker med nedsatt funksjonsevnes rett til informasjon. Et lanseringsarrangement fant sted i Isb for å markere viktigheten av tilgjengelig kommunikasjonsmateriell.

Nasjonalforsamlingen i Pakistan signerte en avtale (omforent memorandum) med Sightsavers Pakistan for å styrke mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom inkluderende lovverk. Parlamentet er opptatt av å oppgradere måten de opererer på for å gjøre det mer tilgjengelig for mennesker med ulike behov.

Vi samarbeidet med utdanningsorganisasjonen Idara-e-Taleem o Agahi (ITA) for å organisere en barnelitteraturfestival i Islamabad, og sikre at den var inkluderende og tilgjengelig for barn med synsnedsettelser. Vi inviterte alle aktører til å sørge for tilgjengelig læremateriale (i form av lyd/blindeskrift) slik at barn med synshemninger ikke ble utelatt.

Sightsaver Pakistan samarbeider med Deaf Research, en organisasjon dedikert til å styrke mennesker med hørselsnedsettelser, for å utvikle en standard tegnspråkmanual for fagpersoner innen øyehelse. Øyeleger fra offentlige og private sykehus, representanter for spesialundervisning og andre relevante aktører ble invitert til en konsultasjon om de første skrittene som skal tas.

Burkina Faso

En trakomatøs trichiasis (TT) spørreundersøkelse i Burkina Faso har gitt 70 år gamle Konaté håp.

TT-undersøkelsen, som er en del av et Accelerate-finansiert program, ble utført for å fastslå forekomsten av sykdommen i Boromo-distriktet, der Konaté bor. Teamet oppdaget at hun hadde levd med trichiasis, en avansert form for trakom, i mer enn ti år, og at hun ikke var i stand til å utføre daglige gjøremål på grunn av den smertefulle sykdommen. Hun hadde besøkt tradisjonelle healere og prøvd medisiner hun hadde kjøpt fra gateselgere, men tilstanden hennes forbedret seg ikke. Hun sier at hun ikke ante hvilken sykdom hun led av og trodde den var uhelbredelig.

Sightsavers-teamet forsikret henne om at tilstanden kan kureres med kirurgi og henviste henne videre for operasjon.

Konatés tilfelle er ytterligere bevis på at trakom og komplikasjonene det fører med seg fremdeles er lite kjent blant befolkningen i det landlige Burkina Faso, og gir en indikasjon på arbeidet som må gjøres. Sightsavers jobber hardt for å øke bevisstheten rundt sykdommen og informere folk om hvor viktig det er med god hygiene for å stoppe spredningen.

Konaté viser Sightsavers-frivillig Emile øyesalvene hun kjøpte av en gateselger.

Les mer om arbeidet vårt

Her finnes vi

Historier fra feltet

En kvinne betrakter kunst som oppløses i et kunstgalleri
sightsavers_news

BLINK utstilling vinner Global design-pris

Den interaktive fotoutstillingen som gjenga en kunstnerisk fremstilling av synstap fra øyesykdommen trakom, har fått en internasjonal pris.

Folk sitter ute i smågrupper og lytter til en veileder.
sightsavers_news

Hjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne i India under COVID-19

Medarbeidere i Sightsavers India sørger for at ingen skal overses eller uteglemmes grunnet funksjonshemming eller kjønn i forbindelse med pandemien.

En mann og kvinne står utenfor før oppstarten av undersøkelser i forbindelse med kartlegging av elveblindhet.
sightsavers_news

Kartlegger elveblindhet i Mosambik

Møt Clécio og Silvia, den dynamiske duoen som hjelper Sightsavers å kartlegge elveblindhet i Mosambik.