STØTT OSS

Historier

Vanitas historie.

Vanitas historie

Sightsavers inngikk et samarbeid med Dalit Sangh, en sivilsamfunnsbevegelse med base i India som jobber for fattige og trengende menneskers utvikling.

Sa’adus historie.

Sa’adus historie

Sa’adu Usman vet hvilken enorm innvirkning tilgang til rett behandling kan ha for et lokalsamfunn bedre enn de fleste.

Jacobs historie.

Jacobs historie

For personer som bor i utviklingsland som ikke har tilgang til rent vann, er det en fare for å få skadelige sykdommer som elveblindhet (onchocerciasis).

Jenneh og Nabirye.

Jennah og Nabirye

Både Jenneh og Nabirye vil støte på utfordringer i livet på grunn av negative oppfatninger av funksjonshemming i landene de bor i

Abdul-Rahmans historie.

Abdul-Rahmans historie

Derfor ble høvding Abdul-Rahman Neindu, 78, fra Zuozugu-landsbyen i Ghana, noe overrasket da det en uventet gjest banket på døren en sommerkveld.

Aminas historie.

Aminas historie

Takket være generøsiteten til de som støtter Sightsavers har Amina en ny uavhengighet som hun griper til det fulleste.

Neemas historie.

Neemas historie

I land der vann er en verdifull og knapp ressurs er ikke vasking av hender og ansikt første prioritet, men når folk finner ut hvor viktig det er for å hindre at sykdommer spres, kan dette gjøre en stor forskjell.

Omaris historie.

Omaris historie

Grå stær kan behandles raskt og enkelt med en billig operasjon – hvis det oppdages tidsnok.

Johns historie.

Johns historie

John dyrket bananer og holdt oppsyn med en te-plantasje helt til han måtte slutte på grunn av det dårlige synet sitt.

Hadiyas historie.

Hadiyas historie

Hadiya har levd med trakom i mange år. Det utviklet seg til trichiasis i hennes høyre øye,

1 3 4 5 6 7
Prev Next